Storitve

Storitve P.E.C.A.®

za samoceljenje

Storitve

več
manj

Zaradi sodobnega načina življenja ima mnogo ljudi porušen energijski sistem, ki kot tak ne more vsrkavati svetlobnih vibracij iz univerzalnega elektromagnetnega polja - EMP, zato je telesnih bolezni vse več. Istočasno je vedno več psihološko ranljivih ljudi. S popravo energijskega sistema človeka se ukvarja komplementarna kvantna ali energijska medicina, ki telesa ne obravnava kot materijo, pač pa vse zaznava kot mrežo informacij in vibracij, ki oblikujejo avro in telo. Glede na čistost vibracije, smer gibanja tega elektromagnetnega polja, njegove uravnotežene forme in formacije kot celote lahko določimo kakovost posamičnega polja kot pretočno oziroma zdravo ali nepretočno oziroma bolno.

Storitve P.E.C.A. se usmerjajo v raziskavo posamičnega elektromagnetnega polja v človeškem fizičnem telesu, v energijskem polju ali avri in v prostoru. Na osnovi energijskih pregledov posamezniku ponudimo ustrezne rešitve, ki pomagajo ponovno vzpostaviti energijsko ravnovesje in odpravljati različna neuravnotežena stanja. Bolezni, ki nas prizadenejo, so pravzaprav fizična manifestacija energijskega neravnovesja oziroma energijskih blokad.

Razvite so tri osnovne storitve P.E.C.A. meritev in razlag elektromagnetnih polj, ki v celoti človeku v celoti omogočajo bolj kakovostno življenje.

 1. Pregled EMP fizičnega telesa
 2. Pregled EMP psihičnega telesa ali aure
 3. Pregled EMP prostora

Meritve se opravljajo po mednarodno priznani in merljivi metodi P.E.C.A.

EMP – elektromagnetno polje

 • Fizično telo
  Fizično telo

  Obravnava EMP fizičnega telesa po metodi P.E.C.A.®

  Na nivoju telesa lahko merimo EMP posamičnih celic, tkiv, organov, tekočin, žlez itd. Cilj opravljenih meritev ni postaviti diagnozo, pač pa le opredeliti, katera struktura v telesu ima motnjo v energijskem delovanju, in določiti, kaj to motnjo odpravlja, da bi lahko telesna struktura dobila tisti ustrezen energijski potencial, ki ji omogoča bolj uravnoteženo ali zdravo delovanje.

  Komplementarna medicina namreč ne postavlja diagnoz in ne opredeljuje bolezenskega stanja, pač pa se osredotoča na druge naloge. Zato to delo dopolnjuje uradno medicino, je ne izključuje in dosledno upošteva vsa navodila zdravnikov, tako splošnih kot specialistov.

  Pregled je namenjen vsakemu človeku, ki se ne zadovolji samo z diagnozo o stanju telesa, pač pa se tudi vpraša, zakaj je do tega stanja prišlo in kaj lahko stori on sam, da si pomaga pri kakovostnejšem okrevanju oziroma k boljšemu počutju in morda izkorenini možnosti ponovnega pojava obolenja ali težav. V pomoč je tudi tistim, ki želijo izvedeti, kako si lahko v danem trenutku ponovno vzpostavijo energijsko ravnovesje v telesu, in tudi tistim, ki ob široki množici izdelkov ne vedo, kateri prehranski dodatek bi jim pri vzpostavljanju energijskega ravnovesja v telesu resnično koristil in koliko časa ga je smiselno uporabljati.

  Zanima me več o pregledih in storitvah
 • Psihično telo
  Psihično telo

  Obravnava EMP psihičnega telesa po metodi P.E.C.A.®

  Na nivoju avre merimo EMP posameznih doživljanj in občutkov človeka na nivoju čustvovanja, mišljenja, doživljanja energij izven njegovega zavedanja, ki si jih sam ne zna pojasniti. Pregled natančno pokaže, kakšne zapise nosi duša v svojih elektromagnetnih poljih, ki vibrirajo nad fizičnim telesom in se raztezajo približno meter daleč stran od njega. Opazujemo sedem energijskih teles, ki istočasno tvorijo celovito mrežo dovodov energije iz univerzalnega energijskega polja do človeka. Sestavlja jo zahtevna anatomija energijskih teles, glavnih in pomožnih energijskih centrov ter drobnih akupresurnih in akupunkturnih točk na meridianskih poteh.

  Energijsko polje ali avra ima zapisanih mnogo informacij, ki jih je duša prinesla s seboj v to obliko življenja, in tudi mnogo tistih, ki so se zapisala v tem življenju. Natančna opredelitev blokade na tem nivoju omogoča hitro sprostitev nabranega naboja težke psihične energije, kar človeku olajša doživljanje in sprejemanje sebe v tem svetu.

  Pregled aure je namenjen vsem, ki imajo določene psihične težave, na primer izgorelost, anksioznost, depresija, nevroza, motnje v koncentraciji itd. ali pa zgolj trenutno psihološko stanje, kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti, močne vezanosti z najbližjimi ali druge težave psihičnega tipa, ki človeku onemogočajo radostno in sproščeno bivanje tu in sedaj. Istočasno lahko energijski pregled avre pomaga človeku razumeti, kakšna je naloga njegove duše, kakšne vzorce mora razrešiti in čemu v svoji notranjosti bolj slediti in prisluhniti, da bi živel in dihal v skladu z univerzalnim elektromagnetnim poljem, ki ga vedno podpira pri udejanjanju njegove naloge v tem življenju.

  Zanima me več o pregledih in storitvah
 • Prostor
  Prostor

  Obravnava EMP prostora po metodi P.E.C.A.®

  Prostor, v katerem živimo ali delamo, je izredno pomemben dejavnik v človekovem življenju. Vsak prostor zarisuje svoje EMP, ki glede na svojo kakovost energije vpliva na kakovost življenja človeka.

  V prostorih preživimo večino svojega življenja in nezavedno se v nekaterih prostorih počutimo dobro, v nekaterih slabo. Vsak prostor, v katerem živimo, ima svoje energijske zakonitosti. Neposredno je podrejen osnovnim silam narave, ki v njem delujejo vsak trenutek. Glede na to, kako je ta prostor umeščen med naravne silnice, lahko opisujemo en tip kakovosti prostora, ki ima svoj ogromen vpliv tudi na človeka, živali in rastline, ki bivajo v tem ustroju.

  Poleg vpetosti med naravne sile pa prostor od samega začetka stvarstva beleži informacije skozi vsa zgodovinska obdobja. Informacije, nevidno in neslišno vpisane v različne energijske plasti prostora, so lahko zelo rušilne na živeča bitja v tem prostoru, lahko pa delujejo tudi spodbujajoče. Na osnovi tega pregledamo energijsko čistost oziroma nečistost prostora.

  Glede na umestitev prostora v naravo in energijsko čistost avre prostora smo razvili profesionalen pristop po metodi P.E.C.A. k energijskemu zdravljenju prostora in k bolj uravnoteženemu delovanju silnic narave na ta prostor.

  Meritve EMP pokažejo, kakšno energijo, usmeritev energije, ravnotežje in celovitost ter čistost ima posamično energijsko polje doma, delovnega prostora oziroma nekega zemljišča. Na osnovi teh meritev se odredi natančna mera ukrepov, ki posamično polje prostora izboljša oziroma uravnoteži do te mere, da je bivanje v njem zdravo in normalno.

  Prvenstveno je pregled namenjen vsem, ki so v določenem prostoru zboleli, psihično otopeli ali padli v posebna stanja notranje nemoči, iz katerih ne vidijo izhoda. Enako je namenjen ljudem, ki imajo občutek, da ne napredujejo, da težko dograjujejo sebe skozi nova učenja, na primer otroci, učenci, študentje. Ta pregled je namenjen tako osebnim bivalnim enotam kot tudi javnim ustanovam, bolnicam, zdraviliščem, hotelom, poslovnim prostorom, vrtcem, šolam itd.

  Zanima me več o pregledih in storitvah

Energijski ustroj človeka

Na osnovi poznavanja delovanja energijskega sistema človeka, skušamo ugotoviti, kje v vašem telesu ali prostoru je prišlo do nepravilnega pretoka ali zastoja energija in zakaj se je to zgodilo.

Ko ozavestite vzroke svojih težav, vam jih s pomočjo storitev P.E.C.A. pomagamo odpraviti in vzpostaviti zdrav pretok energije.


ZANIMA ME VEČ

Drugi izdelki

STORITVE - izkušnje ljudi

ZANIMA ME VEČ IZKUŠENJ

Prijava na pregled po metodi P.E.C.A.®

Prosimo vas, da izpolnite obrazec in obvestili vas bomo o nadaljnjih korakih.

PRIJAVA
 >