Čakre ali energijski
vrtinci človeka

Glavni in pomožni energijski vrtinci

Vsako energijsko telo je pripeto na svoj glavni energijski vrtinec. Ker ima človek zavestno zgrajenih sedem glavnih energijskih teles, je tudi sedem glavnih energijskih vrtincev. Telesu dovajajo energijo iz univerzalnega energijskega polja v področja, ki so povezana s hormonskimi žlezami. Istočasno pet hrbtnih energijskih vrtincev dovaja energijo glavnim živčnim spletom v področje hrbtenice.

Poleg teh imamo še 21 manjših pomožnih energijskih vrtincev, ki energijsko hranijo različne strukture v telesu, kot so na primer vrtinec za jetra, želodec, vranico, ploščato prsno kost oz. prsnico. Najdemo jih tudi na stopalih, dlaneh, dimljah, pod obema kolenoma itd. Pomožni energijski vrtinci imajo nalogo, da dodatno dovajajo energijo posameznemu področju telesa. Poleg teh je še mnogo manjših energijskih vrtinčkov, ki ustrezajo akupresurnim in akupunkturnim točkam, preko katerih lahko za to specializiran človek sprosti energijske blokade na meridianskih poteh.
Energijski centri določajo kakovost, vitalnost, zdravje in psihološko ravnotežje našega življenja. Vsi energijski centri so povezani z ustreznimi organi v telesu, z živčnimi spleti in žlezami ter se nahajajo v njihovi bližini. Ustrezno napajanje z univerzalno energijo je pomembno za posameznikov obstoj oz. psihofizično eksistenco in ravnovesje.

Najpomembnejša energijska vrtinca

Med najpomembnejšimi energijskimi centri sta sedmi ali temenski energijski vrtinec, ki je povezan s kozmosom, in prvi ali korenski energijski vrtinec, ki je povezan z Zemljo. Energijska vrtinca sta pripeta neposredno na kozmos in Zemljo ter tvorita glavno energijsko os, od katere je odvisno posameznikovo notranje ravnotežje. Ljudje smo edina pokončna bitja, ki se za razliko od drugih bitij zaradi bolj razvite možganske skorje, ki nam jo omogoča pritok kozmične energije, lahko zavemo, kdo v resnici smo in od kod izviramo.

Glavni energijski vrtinci so v normalni velikosti odprti med 14 in 15 centimetri in jih lahko zaznamo približno dva centimetra nad fizičnim telesom. Vsak vrtinec ima kot ruske babuške znotraj sebe še sedem manjših vrtincev, vsi pa so pripeti na glavno vertikalno energijsko os, ki teče ob hrbteničnem kanalu.

Zdravo delovanje energijskega vrtinca

Zdravi energijski vrtinci imajo v svojem delovanju desnosučno pretočno polje, ki v tem stanju uspešno vsrkava energijo iz univerzalnega polja. Vsak posamezni vrtinec ima svoj frekvenčno-svetlobni nihajni zapis, ki energijsko določa barvo vrtinca ter koliko in kakšno frekvenco energije bo vrtinec sprejel v ustrezen del energijskega telesa in v fizično telo. Glede na glavno energijsko os ima vsak vrtinec tudi določeno svojo lego, ki predstavlja 90-stopinjski kot pripetosti na os kozmos-Zemlja. Pravilna centriranost vrtinca v os omogoča človeku notranje ravnotežje na posamičnem področju življenja. Vsak posamični energijski vrtinec ima svojo energijsko membrano, ki filtrira vse, kar prihaja v človeka iz zunanjosti. Zdrava membrana, ki 100-odstotno prekriva krožnico vrtinca, človeku omogoča občutek varnosti v njegovem osebnem toku življenja.

Porušeno delovanje energijskega vrtinca

Porušeno delovanje energijskega vrtinca se kaže v nepravilnem gibanju cele njegove strukture. Kadar obrne delovanje v levosučno smer, postaja vedno bolj zaprt in vase absorbira manj moči ali energije. Te porušitve gibanja vrtinca lahko zaznamo tudi v mnogih drugačnih oblikah, iz katerih lahko natančno preberemo psihologijo človeka. Istočasno se lahko deformira frekvenca nihanja, ki zapira in krči sicer odprto krožnico najprej v ovalno odprtino, kasneje pa lahko to povzroča celo večjo deformacijo vrtinca. To onemogoča elementom narave hranjenje telesa človeka z ustreznim spektrom zunanjih vibracij.
Energijski vrtinec se lahko ob nenadnem šoku tudi iztakne iz svoje energijske osi, obvisi celo nekje na nivoju aure. V tem primeru človek v sebi občuti neizmerno praznino, vakuum na določenem področju življenja, npr. v partnerstvu, ki ga nikakor ne more zapolniti. Lahko pa je čakra samo zamaknjena v levo ali desno iz osi, preveč obrnjena navzgor ali navzdol, kar spet onemogoča ravnovesje v človeku. Energijski vrtinec lahko utrpi tudi deformacijo membrane, ki jo nenaden šok lahko deformira tako, da membrana dobesedno deluje kot požgana najlonska nogavica ali pa se razcefra kot uničena tkanina. V teh primerih človek povsem izgubi občutek varnosti v tem svetu ali na določenem nivoju bivanja, ki ga energijski vrtinec podpira.
Vsak energijski vrtinec ima svoje področje delovanja, povezanega s svojim auričnim telesom, in svoje specifične lastnosti ter zapise oz. vplive na njegovo delovanje iz tega in preteklih življenj. Vsak od energijskih vrtincev se povezuje z določenim vidikom našega življenja in z določenim delom fizičnega telesa. Za človekovo zdravje je bistvenega pomena, da se skozi energijske vrtince pretaka čim več energije. Kadar so vrtinci blokirani, ne presnavljajo energije, posledično pa v tistih delih telesa, ki jih oskrbujejo z energijo, pride do motenj ali okvar, ki se kažejo v obliki bolezni – tako fizičnih kot psihičnih. Zato je ključnega pomena, da energijske vrtince ohranjamo zdrave in energijsko pretočne.

Preglednica glavnih energijskih vrtincev

Človekovo elektromagnetno polje je sestavljeno iz sedmih osnovnih energijskih vrtincev:

7. vrtinec - Temenski energijski vrtinec

Temenska ali kronska čakra Sanskrtsko: SAHASRARA

Nahaja se na vrhu glave, na temenu. Barva: zlato-bela Element: univerzalna misel.

Vir njegovih informacij: sedmo telo.

Komplementarni energijski vrtinec: Prvi oziroma trtični vrtinec..

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 18.000 do 20.000 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: zgornji del glave, žlezo epifizo ali češariko, desno in levo možgansko polovico, desno oko ter lasišče.

OPIS

Energija tega vrtinca vpliva na povezanost z Univerzumom, sisteme prepričanj oz. etično-moralnih vrednot, sposobnost dobrodušnosti in dobrodelnosti, na povezanost s celoto.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • občutku enosti z Univerzumom,
 • odprtosti duha, inteligenci,
 • premišljenosti,
 • lažjem razumevanju informacij,
 • v osebni spiritualni povezanosti z Univerzumom,
 • v udejanjanju etično-moralnih vrednot.

Vplivi poškodovanega vrtinca kot duševne anomalije:

 • psihoze,
 • manična depresija,
 • shizofrenija itd.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • izguba namena bivanja,
 • odsotnost osebne identitete,
 • nepoznavanje osebnega smisla v življenju,
 • občutek vrtenja v krogu,
 • dvom v obstoj duhovnih sfer,
 • duhovni cinizem,
 • težave z zaupanjem,
 • sebičnost,
 • apatičnost,
 • odsotnost splošnih vrednot in etike,
 • poudarek na materiji,
 • strah pred spoznavanjem sebe,
 • nezmožnost spreminjanja osebnih prepričanj,
 • pretiran vpliv racionalnih in logičnih misli.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • žleze epifize, ki zakrni,
 • thalamusa,
 • corone radiate,
 • bazalnih ganglijev itd.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • kronična izčrpanost,
 • ekstremno močni glavoboli,
 • občutljivost na svetlobo in zvok,
 • možganski tumorji,
 • možganska kap,
 • Parkinsonova bolezen,
 • meningitis, epilepsija,
 • motnje živčnega sistema,
 • izpadanje las,
 • različne genetske motnje,
 • multipla skleroza.

6. vrtinec - Čelni energijski vrtinec

Čelna čakra ali tretje oko Sanskrtsko: AJNA

Nahaja se na čelu, v točki med obrvni, imenovani tretje oko. Barva: vijolična Element: svetloba.

Vir njegovih informacij: šesto telo.

Komplementarni energijski vrtinec: drugi oz. spolni vrtinec. Komplementarni hrbtni vrtinec: podlobanjski.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 15.000 do 18.000 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: žlezo hipofizo, male možgane, ušesa, levo oko in nos, vid. Na zadnjem delu glave nekoliko manjši energijski vrtinec skrbi za spodnje ali male možgane, pons in medullo oblongato ter za delovanje centralnega živčnega sistema.

OPIS

Energijatega vrtinca vpliva na našo intuicijo in jasnovidne sposobnosti, samorefleksijo, sposobnost vizualizacije, ustvarjalne domišljije in dojemanja.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • sposobnosti realnega razmišljanja,
 • domišljija,
 • intuicija,
 • koncentracija,
 • osredotočenost,
 • miren nočni sen,
 • zdrava razsodnost,
 • notranja stabilnost in suverenost.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • nočne more,
 • popačeno dojemanje realnosti,
 • halucinacije in obsesije,
 • občutek zmedenosti,
 • strah pred resnico,
 • pomanjkanje discipline,
 • težave s koncentracijo,
 • težave z vizualizacijo,
 • nezmožnost razlikovanja med dobrim in slabim,
 • labilnost in vodljivost.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • žleze hipofize,
 • hypothalamusa,
 • limbičnega sistema,
 • malih možganov,
 • medulle oblongate,
 • ponsa,
 • hrbtenjače.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • glavoboli in migrene,
 • težave s sinusi,
 • nočne more,
 • različne težave z očmi,
 • obremenjene oči,
 • motnje pri učenju in koncentraciji,
 • disleksija,
 • napadi panike,
 • depresija kot pomanjkanje radosti,
 • težave s sluhom in ušesi,
 • težave z ravnotežjem,
 • omotica, vrtoglavica,
 • epileptični napadi,
 • težave v hrbtenjači,
 • tumorji in druge težave na malih možganih.

5. vrtinec - Grleni energijski vrtinec

Grlena čakra Sanskrtsko: VISUDDHA

Nahaja se na grlu. Barva: modra Element: eter – prostor.

Vir njegovih informacij: peto telo.

Komplementarni energijski vrtinec: tretji oz. plaksusni vrtinec.Komplementarni hrbtni vrtinec: zatilni.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 13.000 do 15.000 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na:pravilno delovanje ščitnice in štirih obščitničnih žlez ter drugih struktur v grlu: glasilke, mandeljni, žrelnica, usta, ustna votlina, sapnik, požiralnik, zobje, dlesni. Energijo dovaja tudi pljučem, bronhijem in prebavnemu traktu. Povezujemo ga s sluhom, z vonjem in okusom. Na področju vratu oz. zatilja energijski vrtinec dovaja energijo v vratna vretenca in živčevje na tem področju.

OPIS

Energija tega vrtinca vpliva na našo zmožnost govoriti resnico, izhajati iz središča lastne volje, poslušati in biti slišan, komunicirati, najti svoj notranji glas in iskreno izražati svoje misli, zdravo presojati o pomembnih in nepomembnih prioritetah.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • modrost,
 • ustvarjalnost v besednem izražanju,
 • konstruktivna komunikacija,
 • zadovoljstvo,
 • osredotočenost,
 • zavestno poslušanje,
 • pozitivno izražanje sebe v slišani in pisani besedi.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • pomanjkanje zaupanja vase,
 • nezmožnost sprejemanja odločitev,
 • neodločenost pri odločitvah,
 • nezaupanje v pravilnost lastnih odločitev,
 • pomanjkanje volje,
 • težko osebno izražanje lastnih čustvenih potreb, občutkov in misli,
 • nezmožnost izražanja žalosti in joka,
 • slaba verbalna ustvarjalnost,
 • kritičnost in obsojanje drugih z besedo,
 • strah pred izražanjem lastne volje,
 • strah pred javnim nastopanjem,
 • nagnjenost k laganju,
 • ogovarjanje drugih ljudi,
 • nagnjenost k prevaram in varanju v partnerskem odnosu,
 • neiskrenost in manipulacija v besedah.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • ščitnice,
 • glasilk,
 • mandeljnov,
 • žrelnice,
 • sapnika,
 • požiralnika,
 • pljuč.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • motnje v delovanju ščitnice,
 • motnje v delovanju kalija in fosforja,
 • boleče grlo,
 • težave z grlom, kot so angine, laringitis,
 • težave z bronhiji, kot je npr. kronični bronhitis,
 • pljučne bolezni, kot so npr. pljučnica, tuberkuloza, rak pljuč,
 • trd vrat,
 • razjede v ustih,
 • težave z dlesnimi in zobmi,
 • pogoste afte v ustih,
 • herpes,
 • otekle bezgavke,
 • skolioza,
 • lažja in težja obolenja grla (rak),
 • težave v vratnih vretencih,
 • vnetje sinusov v predelih ličnic,
 • vnetje vratnih in obraznih možganskih živcev,
 • vnetje žlez v podpazduhah,
 • težave z rokami.

4. vrtinec - Srčni energijski vrtinec

Srčna čakra Sanskrtsko: ANAHATA

Nahaja se na področju prsnega koša. Barva: zelena Element: zrak.

Vir njegovih informacij: četrto telo.

Združitev energij temenskega in korenskega vrtinca.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 11.000 do 13.000 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: žlezo thymus, živec vagus, srce, ožilje, kri, dojke, ramena in obe roki, krvožilni sistem, prsni koš, prsnico in trebušno prepono. Energijski vrtinec na hrbtu energijo dovaja hrbteničnim vretencem med lopaticama in živčevju na tem področju.

OPIS

Energija tega vrtinca spodbuja univerzalno brezpogojno ljubezen in sočutje, zmožnost odpuščanja, sprejemanja drugačnosti in različnosti brez predsodkov, dotik, predanost, sprejemanje dogodkov takih, kot so, in sprejemanje samega sebe ter ravnotežje moškega in ženskega principa v sebi.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • občutek popolnosti in celovitosti,
 • sočutnost,
 • prijaznost,
 • optimizem,
 • občutek motiviranosti, skrbnosti in družabnosti,
 • srčnost do sebe in drugih,
 • sprejemanje človeka, živali in rastlinstva tega sveta z odgovornostjo.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • nezmožnost čutenja ljubezni do sebe in drugih,
 • strah pred izražanjem naklonjenosti,
 • pomanjkanje upanja, sočutja in zaupanja vase,
 • občutek obupa,
 • razna razpoloženjska nihanja,
 • občutki tesnob, strahu, žalosti,
 • občutki nespoštovanja,
 • občutki krivde,
 • čutenja sovraštva do situacij, sebe ali drugih,
 • otopelost čutnosti in čutenja drugih,
 • občutki osamljenosti,
 • ekstremna občutljivost,
 • nezmožnost odpuščanja sebi in drugim,
 • gojenje zamer,
 • cinizem,
 • arogantnost in narcisoidnost,
 • izjemna kritičnost do vseh in vsega,
 • občutek izoliranosti od drugih in posledično zapiranje vase,
 • pretirana samokritika.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • žleze thymus,
 • živca vagusa,
 • srca in ožilja,
 • krvi,
 • dojk,
 • trebušne prepone.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • težave na ploščati kosti prsnici,
 • težave v zgornjem delu hrbta in ramenskega obroča,
 • razne bolezni srca in ožilja,
 • arterijske bolezni,
 • plitko dihanje,
 • težave s krvjo,
 • občutek tiščanja v prsih in težko dihanje,
 • srčni infarkt in srčne aritmije,
 • alergije,
 • razna obolenja dojk in limfnih žlez,
 • previsok ali prenizek krvni tlak,
 • poškodbe živca vagusa v prsnem košu in trebušni votlini,
 • slab imunski sistem.

3. vrtinec - Pleksusni energijski vrtinec

Čakra solarnega pleksusa ali sončni pletež Sanskrtsko: MANIPURA

Nahaja se v trebuhu – solarni pleksus. Barva: rumena Element: ogenj.

Vir njegovih informacij: tretje telo.

Komplementarni energijski vrtinec: peti oziroma grleni center. Hrbtni energijski vrtinec: ledveni.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 8.700 do 11.000 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: žlezo trebušno slinavko, ki uravnava sladkor v krvi in prebavila - želodec, dvanajsternik, jetra, žolčnik, tanko in debelo črevo, vranica. Oskrbuje tudi zgornji del trebuha in srednji del hrbtenice. Zadnji vrtinec skrbi za vretenca ledvenega dela in živčni sistem.

OPIS

Ta vrtinec je središče energije, ki vpliva na dinamiko odnosa, ki ga imamo sami s seboj, na našo samozavest, samospoštovanje, občutek lastne vrednosti in samopodobo. Pravilno delujoč je povezan z umeščanjem sebe v tok tega življenja z zdravo samozavestno samopodobo.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • energično počutje,
 • energično počutje,
 • odločnost,
 • produktivnost,
 • notranja psihološka moč in stabilnost,
 • volja do dela,
 • velika vztrajnost,
 • potrpljenje.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • pomankanje samozavesti in negotovost vase,
 • občutki nemoči, ki pospešujejo jezo,
 • kaos v željah,
 • vezanosti in odvisnosti od zunanjih oseb,
 • zavist in ljubosumje,
 • aroganten odnos do okolja,
 • različne oblike pohlepa,
 • obsesivno sprejemanje zunanjih informacij,
 • postavljanje v vlogo žrtve ali agresorja,
 • strah pred zavrnitvijo,
 • nezmožnost reči »NE«,
 • perfekcionizem v kontroli zunanjih situacij,
 • manipuliranje z drugimi in potreba po nadvladi.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • trebušne slinavke,
 • želodca,
 • jeter,
 • žolčnika,
 • dvanajsternika,
 • vranica,
 • črevesja,
 • ledvenega dela hrbtenice.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • razna lažja in težja obolenja trebušne slinavke,
 • diabetes,
 • vnetje trebušne slinavke,
 • lažja in težja obolenja želodca in dvanajsternika,
 • razjede ali čir na želodcu,
 • želodčni krči,
 • gastritis, zgaga,
 • različne težave z jetri – hepatitis, ciroza, zlatenica, rak itd.,
 • različna črevesna obolenja,
 • polipi in tumorji na črevesju,
 • razne težave in obolenja žolčnika,
 • motnje v prehranjevanju, npr. anoreksija in bulimija,
 • zastajanje vode v telesu ter otečeni udi.

2. vrtinec - Spolno-čustveni energijski vrtinec

Spolna čakra Sanskrtsko: SWADHISTHANA

Nahaja se nekaj prstov pod popkom, tik nad spolovili. Barva: oranžna Element: voda.

Vir njegovih informacij: drugo telo.

Komplementarni energijski vrtinec: šesti ozirona čelni vrtinec. Hrbtni vrtinec: križni.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 6.900 do 8.700 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: delovanje spolnih žlez, mehurja, reproduktivnih organov, jajčnikov in maternice pri ženskah ter prostate pri moških in spolovila pri obeh spolih. Zadaj energijski vrtinec z energijo oskrbuje križna vretenca in živčevje tega področja.

OPIS

Ta vrtinec je središče energije, ki vpliva na dinamiko čustvovanja do partnerja in odnosa do telesne združitve ali spolnosti, vpliva na čustvene odnose do staršev in otrok in je tudi sedež, kjer se začne kreativni ali ustvarjalni podvig.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • zdravi čustveni odnosi,
 • prijaznost,
 • čutnost,
 • vitalnost,
 • zavedanje lastne ženstvenosti oz. moškosti,
 • zdrav odnos do spolnosti v fizični in duhovni združitvi dveh oseb,
 • občutki zadovoljstva in uspešnosti,
 • zdrav odnos do materinskosti oz. očetovstva,
 • zdrav, uravnotežen in odgovoren odnos do spočetja novega bitja.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • razdražljivost in brezvoljnost,
 • malodušje,
 • obsedenost z močjo in nadzorom do partnerja,
 • odvisnost od spolnih odnosov,
 • čustvene težave v partnerstvu,
 • težave s sprejemanjem nasprotnega spola,
 • odsotnost etično-moralnih odnosov na področju čustvene odgovornosti do partnerja,
 • neobvladljiva spolna sla,
 • posesivno ljubosumje zaradi strahu izgube,
 • kompleks ženske ali moške manjvrednosti,
 • neosnovan strah pred prevaro v odnosu,
 • različna čustvena nihanja in neravnovesja,
 • različne odvisnosti od tekočih opijatov, npr. alkohola, mamil itd.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • spolnih žlez,
 • mehurja,
 • reproduktivnih organov,
 • križnih vretenc in živčevja tega področja.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • bolečine v križu, kolkih in medenici,
 • išias,
 • zmanjšan ali pretiran spolni libido,
 • razne težave z mehurjem,
 • lažja in težja obolenja mehurja,
 • lažja in težja obolenja maternice in jajčnikov pri ženskah,
 • obolenja prostate pri moških,
 • slaba odpornost na okužbe in viruse,
 • pogosta utrujenost,
 • hormonska neravnovesja,
 • različne menstrualne težave,
 • impotenca pri moških,
 • frigidnost pri ženskah,
 • različne težave s plodnostjo,
 • različne težave pri spolnih odnosih,
 • različne bolezni spolovil,
 • razne ciste, tumorji ali rak na ženskih in moških organih.

1. vrtinec - Trtični energijski vrtinec

Korenska čakra Sanskrtsko: MULADHARA

Nahaja se na začetku hrbtenice, med anusom in spolovilom, na trtici. Barva: rdeča Element: zemlja

Vir njegovih informacij: prvo telo.

Komplementarni energijski vrtinec: sedmi ali temenski vrtinec.

Zdrav energijski vrtinec vibrira na ravni od 5.300 do 6.900 bouvejevih enot.

Z energijo oskrbuje oz. vpliva na: nadledvični žlezi, na celo hrbtenico in obe ledvici kot tudi uretra ali izvodili iz ledvic do sečnega mehurja. Vpliva tudi na rektum in anusno odprtino. Istočasno ima vpliv na vse kosti, mišice, vezi, kite, nohte, zobe, lase, kožo. Prek pomožnih energijskih vrtincev na podplatih dovaja tudi energijo v obe nogi.

OPIS

Ta vrtinec energijsko vpliva na dinamiko naših vzorcev preživetja, generacijskih vzorcev, denarja, hrane. Opredeljuje zdravje ter občutke uravnoteženosti in prizemljenosti v tem svetu.

Pravilno delovanje energijskega vrtinca se kaže v:

 • občutje notranje stabilnosti,
 • občutek finančne neodvisnosti in zadovoljstva na materialnem področju,
 • občutek vitalnosti in energije,
 • občutek lastne moči,
 • občutek spokojnosti,
 • zavedanje vitalnega zdravega prehranjevanja.

Psihološki in čustveni vplivi poškodovanega vrtinca:

 • občutek nestabilnosti in šibkosti v odločitvah,
 • občutek strahu pred življenjem,
 • beg od realnega videnja situacij v iluzorni svet,
 • zanikanje življenjskih situacij takih, kot so, zaradi pomanjkanja samozavesti,
 • delna ali popolna izgubljenost ob agresiji drugih ljudi,
 • občutek odtujenosti, nepripadnosti in nepovezanosti z družino ali družbo,
 • plahost, negotovost in pomanjkanje nezaupanja vase,
 • molčečnost in zapiranje vase, lahko tudi umik v osamo,
 • razmišljanja o uničenju lastnega telesa oz. izčrpavanju telesa,
 • razmišljanje o umiku iz življenja kot samomor,
 • telesna utrujenost, izčrpanost in pomanjkanje vitalne energije,
 • eksistencialne težave ali občutek stalnega boja za preživetje,
 • nenehne skrbi okoli finančnega in materialnega stanja,
 • potreba po kopičenju materialnih dobrin in obsedenost z udobjem,
 • izrazito pomanjkanje občutka varnosti v materialnem življenju,
 • pretirana posesivnost do materialnih dobrin,
 • nefleksibilnost in upiranje spremembam.

Fizični vplivi poškodovanega vrtinca se kažejo v porušenem delovanju možganskih struktur:

 • hormonov nadledvičnih žlez,
 • ledvic,
 • strukture hrbtenice,
 • strukture trdih delov v telesu,
 • anusa in rektuma.

Nepravilno delovanje energijskega vrtinca se fizično odraža kot:

 • različne težave s hrbtenico, kot je denimo skolioza,
 • različne težave z ledvicami – vnetje ledvic, ledvični kamni, cistitis itd.,
 • različne težave s kostmi, kot so revmatična obolenja, osteoporoza,
 • bolezni sklepov, kot je npr. artritis,
 • težave z mišicami, s kitami in vezmi,
 • razne bolečine v kolkih, medenici in spodnjem delu hrbtenice,
 • težave z zobmi,
 • težave z nohti,
 • različne težave z lasmi,
 • različna kožna obolenja, ekcemi in alergije ter dermatitisi,
 • težave s hemeroidi in tudi rak danke,
 • motnje v prehranjevanju in zato previsoka ali prenizka telesna teža,
 • prehranjevalne motnje zaradi neprizemljenosti in strahu pred življenjem – anoreksija in bulimija.

Energijski tretma čaker ali energijskih vrtincev

Ta proces poteka po glavni in osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja teh energijskih struktur.

Natančen energijski pregled P.E.C.A. opredeli delovanje vsakega posamičnega glavnega ali pomožnega energijskega vrtinca posebej v celostni energijski strukturi človeka. Na osnovi pregleda svetovalec P.E.C.A. natančno ugotovi, na katerem področju življenja ima posameznik težave in kakšne so.

Opredeli lahko tudi, ali je posamezni vrtinec energijsko porušen zaradi stresov in stisk nepredelanih čustev in načina razmišljanja iz sedanjega življenja osebe. Lahko pa so se aktivirali karmični zapisi, vtisi in spomini v določenem auričnem telesu, kar ruši pravilno delovanje energijskega vrtinca. Na osnovi jasne informacije lahko strokovnjak P.E.C.A. pomaga človeku vzpostaviti pravilno delovanje posameznega glavnega ali pomožnega energijskega vrtinca.

Prečiščenje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Prvi korak predstavlja energijsko prečiščenje same strukture, ki duši energijski vrtinec in mu onemogoča pritok sveže energije iz univerzalnega elektromagnetnega polja. Posamezniku pomaga ozavestiti, katera čustva je potlačil v globoko nezavedno rano in kakšni miselni vzorci ga ovirajo, da bi na določenem področju ponovno zadihal ali zaživel.      
Energijski vrtinec lahko duši tudi žalost, ki kot temen oblak ovija posamični vrtinec, tako da človek ne doživlja spoja z naravo ali z okoljem, v katerem živi. Na vrtinec se lahko usedejo tudi razna energijska bitja, ki jih fizična čutila ne zaznajo, in onemogočajo pravilno delovanje vrtinca.
Prečiščenje energijske strukture pomeni sprostitev vseh motenj, ki vrtincu onemogočajo pravilno delovanje. To je podobno kolesu, v katerega so se zataknile veje ali blato. Kolo zaradi tujkov med osmi nima več prostega teka, zato ga je potrebno očistiti vsega, kar ga blokira.
Ko je vrtinec ponovno sproščen in pretočen v desnosučnem elektromagnetnem polju, lahko ponovno privlači svežo moč iz univerzalnega elektromagnetnega polja.
Prečiščenje energijskih vrtincev se po prvem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 28 dni ali cel lunarni ciklus.

Prečiščenje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Prečiščevanje nečistih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki postopno pomaga očistiti vrtince, le da se oseba teh procesov ne zaveda, ker potekajo na nezavedni ravni. Prečiščenje energijskih vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 28 dni ali cel lunarni ciklus. 

Energiziranje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Drugi korak pomeni energiziranje vrtinca skozi glavni spinalni kanal. To pomeni dovod zemeljskih in kozmičnih energij do mesta, kamor je vpet vrtinec, ki ga obravnavamo. Po prečiščenju energijskega vrtinca je ta pogosto izpraznjen in nima moči, da bi črpal energijo iz univerzalnega energijskega polja. Zato strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo usmeri pretok energije v desnosučno rotacijo vrtinca. Dovod čistih energij daje moč vrtincu, da ponovno zaniha s svojo frekvenco in vibracijo barve, npr. pleksusni vrtinec rumeno.
To pomeni, da se človek ponovno zave sebe na tistem področju življenja, na katerem se je zaradi različnih vzrokov zanikal. Daje mu moč in vitalno energijo, da lahko udejani sebe v praksi, in tisto notranjo vsebino, ki ga določa kot posameznika. Tako posameznik zazna, da je spet lahko v stiku s seboj in da lahko izrazi sebe takega, kot je.
Po energiziranju vrtincev je oseba na splošno prevzeta nad lepoto življenja in zlahka v njem najde svoj smisel. Naenkrat zazna in začuti, da stvari niso temne, težke in brezizhodne, pač pa le, da ji je prej ugasnjena luč v njej onemogočala uvid v lepoto življenja. Zato se zlahka sooči z novimi izzivi in udejanjanjem naloge, ki jo je kot duša prišla opravit v to obliko življenja. Zato ne čuti le navdušenja same v sebi, pač pa svoje navdušenje nad življenjem, ko zazna tudi okolje, v katerem živi.
Energiziranje vrtincev se po drugem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 21 dni, kolikor traja tudi obnova krvi v človeškem telesu.

Energiziranje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Energiziranje očiščenih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki vrtincem postopno dodaja čisto moč, le da se oseba teh procesov ne zaveda, ker potekajo na nezavedni ravni. Energiziranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 21 dni, kolikor traja tudi obnova krvi v človeškem telesu.

Centriranje s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Tretji korak predstavlja centriranje energijskih vrtincev v center navpične ali vertikalne svetlobne osi. Zaradi načina delovanja posamične osebe, ki je lahko na določenem področju zelo pasivna, se energijski vrtinec ukrivi v levo. Podobno se v agresivni drži posamične osebe vrtinec ukrivi v desno glede na navpično os. Lahko pa je ukrivljen tudi navzgor, kadar oseba beži v duhovni svet in ne zmore ustvariti realnega zemeljskega pogleda na določenem področju življenja. Podobno je tudi, če je energijski vrtinec povešen iz osi proti tlom, kar pomeni, da oseba doživlja svet samo materialno brez uravnotežene duhovne note.
Strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo glede na usmerjenost vrtinca v odnosu na vertikalno svetlobno os pomaga poravnati posamični vrtinec nazaj v njegov center oz. idealno središče. To omogoča človeku, da postane pretočen in uravnotežen v reakcijah ali odnosu do zunanjega sveta. Povezan je s svojo notranjo čisto vsebino, iz katere tudi deluje v mislih, besedah in dejanjih.
Če vzamemo na primer čustveno-spolni vrtinec in je oseba prej v odnosu delovala pretežno agresivno, druga oseba pa preveč pasivno ali podrejeno, po poravnavi centra v os postaneta obe osebi bolj prilagodljivi v odnosih in istočasno notranje stabilni in odločni.
Centriranje vrtincev se po tretjem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 14 dni, kolikor potrebujejo zemeljske in kozmične silnice, da uskladijo svoje pravilno razmerje znotraj spinalnega kanala.

Centriranje s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Centriranje očiščenih in energiziranih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki vrtince vrača nazaj v njihovo idealno vertikalno svetlobno os. Oseba se običajno tega procesa ne zaveda, ker poteka na nezavedni ravni. Centriranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 14 dni, kolikor potrebujejo zemeljske in kozmične silnice, da uskladijo svoje pravilno razmerje znotraj spinalnega kanala.

Zaščita s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Četrti korak predstavlja aurično zaščito ali zapiranje membrane energijskih vrtincev. Vsak energijski vrtinec ima svojo zaščitno membrano, ki vibrira v zelo visokih in čistih frekvencah zlato bele svetlobe. Membrana v celovitem neranjenem stanju človeku predstavlja izjemen občutek varnosti na določenem področju življenja.
Istočasno poškodovana membrana omogoča, da v zavest človeka vdirajo čustvene, miselne, verbalne in druge škodljive energije iz zunanjega okolja. V teh energijah človek lahko izgubi sebe in nima več občutka, kaj izhaja iz njegove notranje vsebine in kaj je vanj vnesel zunanji svet. Na neki točki tega ne razločuje več in se v svetu lahko počuti dezorientiran, izgubljen ali celo ogrožen v svoji identiteti. Zaradi poškodovane membrane vrtinca se tudi ni zmožen upreti zunanjim impulzom in lahko ponovno postane žrtev okolja ali navad in vzorcev, ki mu jih vsilijo drugi. Pade pod zunanji vpliv.
Aurično zapiranje membrane ali zaščita membrane, ki se zgodi kot zadnja faza tretmaja energijskega vrtinca, človeku ponovno vrača občutek varnosti ter zadrži notranjo moč in kapaciteto človeka, da živi svojo zgodbo in svojo pot ne glede na okolje.
Strokovnjak P.E.C.A. z nadčutno zaznavo zazna, kje in koliko in tudi zakaj je ta membrana pri osebi poškodovana, in jo energijsko zaceli, da je ponovno zaprta in celovita. Človeku se vrne občutek varnosti in suverenosti na tistem področju, ki ga energijski center pokriva. Človek se lahko zaradi poškodovane membrane prvega vrtinca počuti strahovito ogroženega na finančno-materialnem področju. Ima občutek, da ga okolje ovira na poti do uspeha. Zaceljena membrana mu te občutke odvzame in mu ponudi suverenost in moč, na osnovi česar je lahko uspešen.
Aurično zapiranje vrtincev se po četrtem opravljenem koraku s strokovnjakom P.E.C.A. odvija še nadaljnjih 7 dni, kolikor je dni v tednu, da se zaokroži energijska celota diha in vdiha Univerzuma in matere Zemlje. 

Zaščita s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Aurično zapiranje očiščenih, energiziranih in centriranih energijskih vrtincev opravlja tudi energijski simbol P.E.C.A., ki membrano vrtincev celi in zapira v njihovo prvotno celovitost. Oseba se običajno tega procesa ne zaveda, ker poteka na nezavedni ravni. Aurično zapiranje vrtincev se po začetni uporabi izdelka s simbolom P.E.C.A. odvija 7 dni, kolikor je dni v tednu, da se zaokroži energijska celota diha in vdiha Univerzuma in matere Zemlje.

Povzetek celovitega tretmaja energijskih vrtincev po metodi P.E.C.A.®

Metoda P.E.C.A. po celotni metodologiji omogoča izvajanje profesionalnih korakov za celjenje glavnih in pomožnih energijskih vrtincev v zdravo delovanje. Približa se vsakemu človeku posebej glede na njegovo porušeno energijsko strukturo in vzroke, ki so privedli do takega stanja.

Koraki so natančno opredeljeni po funkciji in v smiselnem vrstnem redu. Če kateri koli od opisanih štirih korakov ne bi bil upoštevan, to ne bi mogli imenovati Profesionalna Energijska Celovita Asistenca človeku.

Metodologija zaporednih korakov po metodi P.E.C.A. se izvaja tako prek strokovnjaka P.E.C.A. kot tudi prek simbola P.E.C.A. oz. izdelkov P.E.C.A., ki nosijo simbol.

 >