Aura človeka
 

Aura človeka

Elektromagnetno polje ali aura obdaja in preveva fizično telo vsakega človeka. Aura je sestavljena iz sedmih energijskih teles oz. nevidnih plasti. Gre za sedem različnih vibratornih frekvenc, ki jih imenujemo zavestnost ali zavest človeka. V teh elektromagnetnih vibracijah se nahajajo zapisi, vtisi in spomini, ki jih duša kot najčistejša vibracija v fizičnem telesu živi skozi življenje.

Elektromagnetno polje človeka je torej sestavljeno iz sedmih različnih skupin vibracij oz. teles. Vsako energijsko telo ima torej svoj specifičen zapis, ki informira fizično telo in določa obnašanje posameznika. Med temi telesi ni ostrih meja. Aura se okoli človeka razteza od 0,5 cm do približno 105 cm od fizičnega telesa navzven. Posamezno energijsko telo je povezano z enim izmed glavnih energijskih centrov ali čaker.

Aura je prvenstveno podrejena vsrkavanju informacij, ki jih človek ustvarja v tekočem življenju skozi misli, besede in dejanja. Glede na svoje zavedanje življenja s tem oblikuje vtise, zapise in spomine, ki ga lahko v procesu življenja bremenijo, lahko pa mu tudi odpirajo poti. Na osnovi teh vzorcev oseba živi bolj ali manj kakovostno življenje.

Aura vsrkava tudi različne energije iz okolja. Te energije so lahko misli, čustva in besede ljudi, ki so lahko lepe in prijazne kot tudi polne jeze in sovraštva. Na auro lahko negativno deluje tudi energija prostora, v katerem se človek giblje. Energijska telesa namreč hranijo ključ do ugotovitve vzroka ali vzrokov za težave, ki jih imamo. V elektromagnetnem polju se odražajo kot energijske blokade. Posledice takih »poškodb« auričnih ovojev so lahko določeni ponavljajoči miselni in čustveni vzorci pa tudi telesna obolenja. Vzroki za takšne poškodbe so zelo različni ali pa so lahko zgolj posledica karmičnih zapisov, vtisov in spominov, ki jih je posameznik prinesel že s seboj.  

V kolikor ima človek šibak energijski sistem, pritegne in vsrka večino zunanjih energij. Te energije se usedajo na določena področja v njegovem energijskem polju ali auri, kjer se kopičijo in tako ovirajo, da bi energija lahko nemoteno tekla skozi njegov energijski sistem. Pretok energije v auri postopoma slabi. S tem se manjša tudi količina energije, kar pa lahko privede tudi do porušenja energijskega sistema. Takrat se človek počuti slabotnega, v sebi je prazen in brez volje do življenja. Stvari zanj nimajo pravega smisla.

Kadar ima človek močan energijski sistem, zunanje energije ne morejo prodreti v njegovo auro, saj ima okoli svojega fizičnega telesa močan aurični zaščitni ovoj. Tak energijski sistem je energijsko pretočen in močan. To pomeni, da oseba živi visoko obliko etično-moralnega življenja in je sozvočna z vsemi silnicami narave in univerzuma. Kot taka se počuti sproščena, radostna in zadovoljna. Je vitalna in tudi situacije, ki ji prihajajo v življenju, rešuje lahkotno in etično-moralno pravilno.

 

Aurična telesa

Človekovo elektromagnetno polje je sestavljeno iz sedmih osnovnih energijskih teles:

7. telo – Spiritualno ali kozmično telo (75–105 cm)

V tem telesu so zapisi frekvenc vsega, kar je človek doživel v zadnjem prejšnjem življenju in v sedanjem življenju. To energijsko telo specifično opredeljuje tudi človekove spiritualne izkušnje. Poleg navedenih zapisov najdemo tudi zapise, zakaj se je duša vrnila nazaj na Zemljo. Za religije so značilni rituali, zato človek večinoma prek religij ne poglablja svojih osebnih duhovnih izkušenj. Človek tako ostaja brez izkustev na duhovnem področju, brez poti vase, spoznanja Univerzuma, samospoznanja. V tem telesu so zapisane tudi vse svetle in temne iniciacije in elementi vseh očetovstev iz prejšnjih življenj ter odnos z biološkim očetom v sedanjem življenju. Na tem nivoju so tudi informacije o evoluciji sveta in celo o samem izvornem začetku.

6. telo – Bivanjsko telo (60–90 cm)

V tem telesu je zapisano, v katero telo in v kateri prostor se bo duša utelesila, zakaj se bo utelesila ravno tja in kaj mora tam predelati. V tem primeru govorimo o bivanjskem zapisu dežel planeta Zemlje in ostalih planetov, kjer je duša že bivala. Zabeležena so tudi vsa potovanja, ki jih bo duša opravila v tem življenju. Istočasno je zabeležena naloga posameznika kot njegovo osebno delo na tem planetu in tudi njegova globalna naloga kot služenje ljudem, ki bi jo moral udejanjati skozi tok življenja v dobro vseh na tem svetu.

5. telo – Etrsko telo (30–60 cm)

Eter je prostor za prenos informacij. Duša prinese s seboj vse zapise zvoka, vse, kar je slišala in izgovorila. Etrsko telo vibrira na nivoju zvoka, svetlobe in besed. Besede so mogočna informacija, ki že ustvarja akcijo in reakcijo ali vzrok in posledico. Z besedami smo si nekoč lahko ustvarjali zelo težke karme in v tem življenju privlačimo ljudi, ki jih na neprimeren način zdaj izrekajo nam. To je lahko razlog za mnogo stisk, stresov, psiholoških bolečin in tudi za to, da fizično zbolimo. Etrsko telo je povezano z elementom ETER.

4. telo – Astralno ali srčno telo (15–30 cm)

Astralno telo zabeleži astralno svetlobo ali svetlobo zvezde. Ljudje naj bi iz srca izžarevali čisto ljubezen ali svetlobo. Vendar je svetlobo skalila množica temnih astralnih občutkov. Ti občutki so različne vibracije strahov, žalosti, sovraštva, sramu, predsodkov, nespoštovanja drugačnosti, kar astralno telo zatemni. Nekatere od teh občutkov je oseba kot zapise, vtise, spomine prinesla v to življenje. Nekateri pa se ustvarjajo v tem življenju. S tem telesom se tudi povezujemo z dušami duhov ali bitij, ki so že zapustila fizično telo. To lahko obema, tako živečemu kot umrlemu, ustvarja novo bolečino, ker sta ujeta drug v drugega. Astralno telo je povezano z elementom ZRAK.

3. telo – Mentalno telo (7,5–20 cm)

Tretje energijsko telo je nižji jaz človeka, ki se identificira s svojimi osebnimi mentalnimi konstrukti oz. koncepti. Mentalno telo lahko povzroča posamezniku veliko težav. Vezano je na nižje vibracije, na stvari, ki jih človek vidi in dojema s fizičnimi čutili. V tem primeru gre za izraz človekovega osebnega ega. Izraža se skozi osebne želje, jezo, vezanosti na ljudi in stvari, ljubosumje itd. Zaradi teh lastnosti in vzorcev se pojavi princip lastninjenja (npr. moja žena, moja hiša itd.), ki ga zasužnjuje bolj, kot si sam predstavlja. Mentalno telo je povezano z elementom OGENJ.

2. telo – Čustveno ali emocionalno telo (2,5–7,5 cm)

V tem telesu najdemo zapise o dojemanju partnerstva, zavedanja spolnosti in čustvene povezanosti s partnerjem, z otroki in tudi s starši. V njem lahko razberemo, zakaj je določena oseba naš partner in kaj je namen tega partnerstva. Kateri vzorci so razlog za nezdrave čustvene odnose in tudi zakaj določene osebe doživljajo frigidnost, spolno zavrtost, impotenco. Zabeleženo je tudi, zakaj smo v življenje kot otroka pritegnili dušo s točno določenimi lastnostmi  in naloga, da najdemo način, kako pravilno vzpostavljati odnose z njo. Čustveno telo je povezano z elementom VODA.

1. telo – Vitalno telo (0,5–5 cm)

V vitalnem telesu so ohranjeni zapisi vseh bolezni, dobre ali slabe energijske prehranjenosti človeka, zapisi mehanskih poškodb, ki jih je utrpelo telo v prejšnjem in sedanjem življenju. Če je oseba razgibana in dobro prehranjena, pravimo, da je vitalna. Vitalno telo lahko čutimo oz. ga zaznavamo in je skladišče energije za fizično telo. V primeru, da fizično telo zboli zaradi aktivacije karme ali prečiščevanja, ga vitalno telo podpre. Vitalno telo je povezano z elementom ZEMLJA.

Energijski tretma auričnih teles

Ta proces poteka po glavni in osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja teh energijskih struktur.

Aurična telesa so podrejena karmi, ki jo je posameznik ustvaril v preteklih življenjih. Z vidika karme je čisto vse, kar se v človeku dogaja v tem življenju, odraz natančne tehtnice preteklih življenj. Vendar kljub temu da človek nima zavesti oz. zavedanja o dogajanjih, ki so že stvar preteklosti, je še vedno pod preteklimi vtisi, zapisi in spomini.

Teh življenj se človek ne spominja več, kar je po eni strani zanj velika dobrobit. Ker ljudje pretežno ne razumejo, kaj je odgovornost in kaj krivda, bi pretekla življenja, če bi jih ponovno videli in doživeli, lahko pustila zanje še večje breme. Zato so ljudem ti nivoji modro skriti in le tisti, ki sluti, da je nekaj globljega za vsemi dogajanji v tem življenju in iskreno išče odgovore na vprašanja zakajzato, lahko prodre na te nivoje in dobi odgovore, seveda če je dovolj zrel.

Izkušen strokovnjak, ki je zaradi ustreznega dela na sebi vešč zaznave preteklih življenj, osebi lahko pomaga. Pomaga ji ozavestiti soodgovornost za situacije, ki jih doživlja tu in sedaj. Če je oseba dozorela, da to tako tudi razume, ji lahko odpre vpogled v tista pretekla življenja, ki pojasnjujejo natančne vzorce, ki se ji pojavljajo sedaj. Pomaga ji tudi nevtralizirati ali preoblikovati stare vtisnjene zapise z ustrezno vibracijo v čisto svetlobo.

Energijski pregled EMP psihičnega telesa – aure natančno pokaže, na katerih energijskih telesih ima človek aktivirane vtise, zapise in spomine in koliko preteklih življenj je aktiviranih v trenutnem toku njegovega življenja. Te podatke imenujemo suhi podatki, ker ne vsebujejo oprijemljive zgodbe, pač pa nakazujejo področje akcije in reakcije.

Temu pregledu sledi energijsko celjenje EMP psihičnega telesa ali Posredno Energijsko Celjenje Aure. V teh postopkih lahko osebi na profesionalen način pomagamo vstopiti v spomine ter razrešiti napetosti in nerazumevanja sedanjih situacij. Profesionalen način pomeni posredovanje strokovnjaka, ki osebe ne vrne v regresivno stanje zavesti, pač pa jo postavi v stanje notranjega miru, ki je podobno anesteziji v medicinskem svetu. Z nadčutno sposobnostjo sam osebi opiše vzročnost določenega aktiviranega preteklega življenja. Oseba ne doživi ponovnih slik, ki bi jo lahko dodatno zapeljale v stresno stanje. Namesto tega strokovnjak z nežno, čutno, a verodostojno pripovedjo osebi obudi spomine pogosto etično nemoralnih ravnanj v preteklih življenjih. Nato izpelje celostni postopek kot energijsko operacijo, da skupaj s tretirano osebo sprosti energijski čep ali blokado in s pomočjo univerzalnega polja preoblikuje zapis z zvokom v svetlobo.

Prečiščenje auričnih teles s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Prečiščenje energijskih blokad predstavlja prvi korak. Energijske blokade se lahko v človeku sprostijo le takrat, kadar je človek toliko iskren, da prepozna napačne vzorce, ki jih je storil v preteklih življenjih in jih v življenjskih preizkušnjah ponavlja tudi sedaj, ter začuti notranjo iskrenost, da jih ne želi več ponavljati oz. živeti. Če je dovolj iskren in razume akcijo in reakcijo, potem lahko s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A. dovoli prečiščenje osebnih blokad, ki jih univerzalno energijsko polje preoblikuje na hiter in kakovosten način. V kolikor ima človek »fige v žepu« in ni pripravljen stopiti v tok pravilnih etično-moralnih vrednot, pa ni nujno, da se bodo blokade sprostile. Iskrenost in pravilna naravnanost posameznika sta v tem procesu zelo pomembni.
Ta prvi korak imenujemo tudi energijska operacija višjih energetskih teles. Razlika je v tem, da smo med fizično operacijo nezavedni posega kirurga v naše telo, na teh nivojih pa ostajamo visoko zavedni, vendar v posebnem stanju globokega notranjega miru. To je potrebno zaradi zavedanja etično-moralnih načel, da bi univerzalni zavesti dovolili operacijo energijskih vsebin. Na ta način se bodo blokade sprostile, kar se zelo pogosto odrazi tudi v ureditvi razmer v tekočem življenju in vzpostavitvi naravnih in zdravih principov.

Prečiščenje auričnih teles s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Prvi korak prečiščenja energijskih teles se sicer lahko zgodi tudi s simbolom P.E.C.A., le da človek ni v zavestnem procesu razumevanja prečiščevanj auričnih teles. Na enak način se lahko sprosti veliko zapisanih vsebin. Delno jih lahko razume tudi prek sanj, ki so na nek način proces čiščenja in ozaveščanja vsebin. Če prek sanj razume bistvo učenja kot moralnega nauka in to vnese v svoje praktično življenje, je pravzaprav dosegel podobno, kot bi to dosegel z izkušenim strokovnjakom P.E.C.A. 

Energiziranje auričnih teles s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Energiziranje operiranega mesta je drugi pomemben korak Posrednega Energijskega Celjenja Aure. Če človek v to področje po prečiščenju blokade ne dobi zdrave pretočne energije, bo po postopku občutil posebno praznino, v kateri lahko izgubi delček sebe ali sebe v celoti. Zato mora strokovnjak P.E.C.A. posredno pomagati človeku, da se napolni s čisto izvorno energijo, ki mu daje mir, radost in občutek smisla v življenju ter ga srčno in z navdušenjem vznemirja z novim začetkom. 
Energiziranje ali dovod čiste izvorne energije je bistveno za korake, ki jih bo posameznik moral storiti v prihodnje. Brez tega dela nekatere osebe enostavno nimajo moči storiti, kar je pomembno ali potrebno zanje, da bi na pravilen način zaživele novo poglavje svojega življenja.

Energiziranje auričnih teles s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Drugi korak energiziranja energijskih teles se sicer lahko zgodi tudi s simbolom P.E.C.A., le da človek ni v zavestnem procesu razumevanja energiziranja auričnih teles. Na podoben način se kljub temu lahko zapolni praznina na očiščenem energijskem telesu. To človek lahko občuti kot posebno pomirjenost, radost in vznesenost ob novih začetkih svoje življenjske poti. Tudi ta korak vanj vnaša podobno vsebino, kot jo zavestno sprosti v njem izkušen strokovnjak P.E.C.A.

Centriranje auričnih teles s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Centriranje je tretji korak pri Posrednem Energijskem Celjenju Auričnih teles. Človek je stalno vpet med silnice Univerzuma in Zemlje. Nekateri ljudje svojo energijo usmerijo v preveč v zemeljske ali pa v duhovne zavestne sfere. S tem lahko izgubijo svoje ravnotežje. Enako so nekatere osebe nagnjene k agresivnemu reševanju svojih težav ali nerešenih problematik, druge pa se potegnejo v popolno pasivnost in čakajo, da se bo nekaj zgodilo od zunaj, kar bo razrešilo njihovo težavo. Spet nekatere druge osebe slonijo le na čustveno-miselnih konceptih in ne sledijo notranji intuiciji, ki jim lahko pove mnogo več kot omejen domet uma, ki je osnovan le na vidnih čutilnih podatkih. Vse to je znak neravnotežja.
Ko strokovnjak P.E.C.A. ugotovi, kako ima oseba zamaknjeno auro, v levo ali v desno, kje ima premalo ali preveč energije, v zgornjem ali spodnjem delu telesa, lahko s centriranjem energijskega telesa dovede osebo v popolno ravnovesje. Popolno ravnovesje se zgodi takrat, kadar čez polje tretirane osebe tečeta tako zemeljski pol energije kot kozmični del v popolnem enakem razmerju. To oseba začuti kot ravnotežje ali centriranost energije v sebi. To ji omogoča razrešitev težav, ne da poškoduje sebe ali druge. To pomeni, da v določeni situaciji, ki je zanjo pomembna, deluje prilagodljivo, v določeni drugi pomembni situaciji pa stoji trdno za svojim notranjim občutkom in ne dovoli, da bi sledila impulzom okolice. Oseba je tako uravnotežena, trdna in stabilna.

Centriranje auričnih teles s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Tretji korak centriranja energijskih teles se lahko zgodi tudi s simbolom P.E.C.A., ker oba sklenjena vibratorna trikotnika predstavljata vir informacije za notranje ravnotežje. Usklajujeta tako desno kot levo stran energijskih teles v posameznikovo centralno navpično energijsko os. Enako tudi uravnotežita energijo v spodnjem in zgornjem delu telesa, da je pravilno ozemljen in tudi duhovno buden in čuječ. Proces je sicer nezaveden, vendar osebe same začutijo, da so bolj uravnotežene v delovanju in zato lažje živijo.

Zaščita auričnih teles s pomočjo strokovnjaka P.E.C.A.®

Aurična zaščita je četrti korak, ki je enako pomemben, kot je pomembno delo kirurga, ki poseže v človekovo fizično telo. Vse dokler kirurg operiranega mesta ne zapre ali zašije, operacija ni končana. Podobno je tudi pri Posrednem Energijskem Celjenju Auričnih teles. Pomembno je, da se energijski plašč, ki je bil obravnavan in energijsko celjen, na koncu aurično zapre. Ta korak imenujemo vzpostavljanje aurične zaščite. Če na tem delu ostane energijska luknja brez zaščitnega ovoja, bo lahko oseba sčasoma postala povsem odvisna od zunanjih situacij in bo lahko znova podlegla določenim pritiskom iz okolja. To jo lahko vodi v ponovna etično-nemoralna dejanja oz. v postopke, ki niso v skladu s čisto zavestjo.
Aurična zaščita ji nudi ustrezno moč, da se ubrani zunanjih pritiskov iz okolja, v katerem živi ali dela. Omogoča ji suveren nastop v skladu z notranjo vsebino njene čiste duše ne glede na to, ali jo okolica sprejme ali ne. Ta zadnji korak v resnici pomeni pocelitev cele osebnosti na določenem področju problematike, ki jo je oseba doživljala, preden je prišla do strokovnjaka P.E.C.A.

Zaščita auričnih teles s pomočjo simbola P.E.C.A.®

Četrti korak aurične zaščite energijskih teles se lahko zgodi tudi s simbolom P.E.C.A., ker krog okoli vibratornih trikotnikov osebi predstavlja informacijo, ki zapira posamično odprto aurično telo. Dva kroga okoli celega simbola P.E.C.A. zapirata njeno zadnje sedmo energijsko telo, kar pomeni univerzalno zaščito pred vplivi iz okolja. Zadnja zaščita se zgodi, ko so energijska telesa očiščena, pravilno energizirana, uravnotežena in je človek zmožen živeti v skladu z zavestjo čistosti ali etično-moralnih zakonitosti.

Vsi štirje koraki prečiščevanja, energiziranja, centriranja in aurične zaščite, ki jih opravlja tudi simbol P.E.C.A., so bili razvidni v raziskavah po Kirlianovi metodi, ki je nazorno predstavila premike v energijskih telesih po uporabi perila P.E.C.A. Istočasno so to na drug način opredelile tudi druge znanstvene raziskave na kapljici vode, klicah rastlin in slepih testih na ljudeh.

 >