Vaša košarica je prazna.
slika srca

V prostorih preživimo večino svojega življenja in nezavedno se v nekaterih prostorih počutimo dobro, v nekaterih slabo. Vsak prostor, v katerem živimo, ima svoje energijske zakonitosti. Neposredno je podrejen osnovnim silam narave, ki v njem delujejo vsak trenutek. Glede na to, kako je ta prostor umeščen med naravne silnice, lahko opisujemo en tip kakovosti prostora, ki ima svoj ogromen vpliv tudi na človeka, živali in rastline, ki bivajo v tem ustroju.

Glede na umestitev prostora v naravo in energijsko čistost avre prostora smo razvili profesionalen pristop po metodi P.E.C.A.® k energijskemu zdravljenju prostora in k bolj uravnoteženemu delovanju silnic narave na ta prostor.

Meritve EMP pokažejo, kakšno energijo, usmeritev energije, ravnotežje in celovitost ter čistost ima posamično energijsko polje doma, delovnega prostora oziroma nekega zemljišča. Na osnovi teh meritev se odredi natančna mera ukrepov, ki posamično polje prostora izboljša oziroma uravnoteži do te mere, da je bivanje v njem zdravo in normalno.

Kratek pregled EMP* prostora

Kratek pregled EMP prostora po metodi P.E.C.A. opredeli informativno osnovno stanje zemljišča, hiše, stanovanja ali poslovnega prostora. Izkristalizira osnovno sliko pretočne ali nepretočne energije v njem, količino energije v prostoru, ravnovesje ali neravnovesje zemeljiskih in kozmičnih silnic, ter kako in koliko je prostor zaščiten pred vplivom, vdorom zunanjih energij vanj.

Opredeli tudi kateri nivo aure prostora je najbolj moten, ter kako le-ta vpliva na psihično in telesno počutje človeka. Daje vpogled, kako in na kakšen način si človek lahko pomaga, če biva v njem oziroma ali je nakup zemljišča zanj ugoden ali ne.

Predstavlja prvi osnovni korak pred temeljitejšim celostnim pregledom prostora.

Komu je namenjen pregled?

plus sign

Kratek pregled EMP prostora je namenjen vsakomur, ki se odloča za nakup zemljišča, bivalne hiše, stanovanja ali poslovnega prostora. Namenjen je tudi tistim, ki prodajajo svoj prostor, pa nikakor ni pravega kupca zanj. Vsakomur, ki se fizično ali psihično v prostoru ne počuti dobro in potrebuje vpogled, zakaj se to dogaja.

Celostni pregled čistosti EMP* prostora

Tako kot človek ima tudi prostor svojo auro ali EMP, ki se v različnih vibratornih sferah razteza nad grobo fizično materijo. Na teh plasteh ima prostor svoje vtise, zapise in spomine energijskih informacij, ki segajo v daljna zgodovinska obdobja in beležijo vse, karkoli se je tu zgodilo.

Celostni pregled v grobi osnovi najprej opredeli, kakšno je osnovno polje prostora glede na pretočnost energij, kakšna je količina energije v prostoru glede na njeno čistost, kakšno je ravnotežje zemeljskih in kozmičnih energij v njem ter celovitost polja ali aure, ki pripada neki parceli ali objektu.

Nadalje se celostni pregled dotakne natančnih opredelitev energij prostora v vitalnem, emocionalnem, mentalnem, astralnem in vseh kavzalnih nivojih, ki jih je prostor zapisal. Povedano z drugimi besedami, so tu razvidne akcije, denimo starodavnih žrtvenih obredov, magijskih ritualov, prekletstev, grobišč, pokopališč, kužnih območij itd., ki so skozi zgodovinska obdobja kot informacijski zapisi pustili svoj vpliv na prostor, še preden se je na tem prostoru formiral posamični objekt, vas ali mesto.

V starejšem prostoru, kjer so živele še predhodne generacije ljudi in so ga nasledile zdajšnje nove generacije, ostanejo tudi zapisi vseh prej živečih ljudi. Tem zapisom se pridružijo še misli, čustva, besede, dejanja novo živečih ljudi. Tudi zapisi fizičnih in psihičnih bolezni ostanejo v prostoru. Ne glede na to, da na tem področju zrušimo objekt in zgradimo novega, ti vtisi, zapisi in spomini prejšnjih generacij in vseh zgodovinskih vplivov ostajajo v njem. Ne da bi človek razmišljal, vse to nanj deluje na nezavednem nivoju. Zato nekateri občutijo močno spremembo, ko se preselijo iz prostora, kjer so imeli urejeno in mirno življenje, v nov prostor, a v njem izgubijo vse, kar so do takrat zgradili ali obratno.

Celostni pregled prostora po metodi P.E.C.A. nudi odgovore iz daljnih zgodovinskih obdobij, predhodnih generacij in trenutno živečih v njem ter opredeli vpliv pregledanega prostora na vsakega posameznika, ki živi v njem.

Negativna kozmična sevanja in negativna zemeljska sevanja so samo en del pregleda. Glede na druge informacije o prostoru je to lahko le en majhen dejavnik, ki vpliva na nas, a vendar zelo pomemben in nezanemarljiv.

Glede na vse povedano, ljudje na tem nivoju potrebujemo nekoga, ki ima strokovno znanje, da prostor natančno energijsko pregleda in opredeli način čiščenja prostora, da bi le-ta dobil svojo energijsko čistost.

Komu je namenjen pregled?

plus sign

Celostni pregled prostora, ki prouči čistost prostora, je prvenstveno namenjen vsem, ki so v določenem prostoru zboleli, psihično otopeli ali padli v posebna stanja notranje nemoči, iz katerih ne vidijo izhoda. Enako je namenjen ljudem, ki imajo občutek, da ne napredujejo, da težko dograjujejo sebe skozi nova učenja, na primer otroci, učenci, študentje. Ta pregled je namenjen tako osebnim bivalnim enotam kot tudi javnim ustanovam, bolnicam, zdraviliščem, hotelom, poslovnim prostorom, vrtcem, šolam itd.

Celjenje EMP* prostora

Profesionalno Energijsko Celjenje Aure prostora predstavlja drugi korak po celostnem pregledu prostora. Tako kot pri človeku, živali ali rastlini je tudi za prostor potrebno, da se najprej energijsko prečisti. Prečiščenje prostora po metodi P.E.C.A. izvede strokovnjak glede na podatke pregleda prostora. Imeti mora tudi sposobnost videti EMP prostora in nadčutno zaznavnost vseh teh informacij v prostoru, da bi ga lahko z naravno metodo, ki jo prostor lahko sprejme, prečistil v čisto vibracijsko elektromagnetno polje.

Ker ima prostor svoje naravne zakonitosti, vanj ne smemo grobo poseči. Zato je zelo pomembno, da zakonitosti prostora in vse, kar je v njem, strokovnjak spoštuje in ljubeče sprejme. Šele na osnovi tega tudi prostor lahko sprejme strokovnjaka, ki bo omogočil energijsko čiščenje prostora in pomagal v njem vzpostaviti naravno zdravo ravnovesje.

Energijsko celjenje celega prostora poteka po štirih zaporednih korakih, ki prostoru omogočijo zdravo, visoko pretočno, uravnoteženo in zaprto elektromagnetno polje.
Ti koraki po metodi P.E.C.A. so:

  • Prečiščenje starih informacij in usedlin zgodovinskih in sodobnejših vtisov, zapisov in spominov, ki jih prostor hrani.
  • Energiziranje prostora z ustvarjanjem pretoka čiste energije, ki ponovno steče in polni prostor.
  • Centriranje prostora v ravnotežje osnovnih zemeljskih in kozmičnih silnic, ki so vpete vanj in nudijo prostoru ravnovesje.
  • Avrično zapiranje elektromagnetnega polja prostora kot zaščita prostora pred vplivi zunanjih motečih energij iz okolja.

Na ta način se vzpostavi energijska čistost prostora. Tako čiščenje se v prostoru opravi le enkrat in ga ni potrebno ponovno čistiti. V očiščenem prostoru je vertikalni svetlobni kanal ali os kot močna frekventno visoka čista vibratorna energija, ki sproti kot nek samočistilni filter prečisti napetosti in negativnosti ljudi ter nečistosti transformira v svetlobo.

Po vseh opravljenih štirih korakih celjenja prostora po metodi P.E.C.A. prostor pridobi elektromagnetno polje, ki človeka globoko pomirja, mu daje svežo novo energijo, uravnoteženo vpliva nanj in ga vrača v lastno ravnotežje ter deluje kot varna zaščitena enota, v kateri se človek počuti varen in zaščiten pred vplivi zunanjih energij.

Kontrola EMP* prostora

Po celjenju aure prostora se po 28 dneh ponovno opredeli stanje elektromagnetnega polja prostora. Opravi se natančna kontrola prostora, ki pokaže novo stanje energije in jo na vseh plasteh opiše zelo natančno. Pokaže, ali so vsi zastoji energije prečiščeni oziroma očiščeni, ali se prostor samodejno polni z univerzalnim visoko vibratornim potencialom, ali so energije v njem uravnotežene in ali ima zaprto svoje aurično polje, ki osebe v njem ščiti pred zunanjimi vplivi.

Na osnovi kontrolnega pregleda se poda končno mnenje strokovnjaka. V zelo redkih primerih, pa vendarle se tudi to lahko zgodi, je potrebno prostor čistiti še enkrat. Po ponovno izvedenem čiščenju se pregleda, ali ustreza vsem normativom čistega prostora po metodi P.E.C.A.

Prostor, ki je očiščen, pridobi certifikat, ki potrjuje, da je očiščen po metodi P.E.C.A. Ta je mednarodno priznana na univerzi za komplementarno medicino na Šrilanki (Faculty of Medical Studies – Medicina Alternativa Institute affiliated to The Open International University for Complimentary Medicines, Alma Ata 1962).

* EMP – elektromagnetno polje