Vaša košarica je prazna.

Alenka Rupert - Aruna

Avtorica metode P.E.C.A.®

Je direktorica in soustanoviteljica podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o., sicer pa strokovna svetovalka in strokovnjakinja s področja komplementarne medicine, ki proučuje energijski ustroj oseb in prostora. Je tudi avtorica metode P.E.C.A.

S komplementarno medicino se profesionalno ukvarja že od leta 1992. Od takrat intenzivno proučuje delovanje energij ter razvija merljive metode za konkretno pomoč ljudem.

Že od rane mladosti raziskuje in proučuje učinke delovanja Univerzalne energije, čemur se je začela poklicno posvečati od leta 1992 naprej. Pred tem je po končani gimnaziji na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slavistiko.

Leta 2004 je diplomirala na Mednarodni univerzi za komplementarno medicino na Šrilanki (Faculty of Medical Studies – Medicina Alternativa Institute affiliated to The Open International University for Complementary Medicines, Alma Ata 1962) kot doktorica alternativne medicine ali M.D. (M.A.).* Na osnovi raziskovalnega dela je po opravljeni diplomi razvijala samostojno energijsko merljivo metodo P.E.C.A., v kateri je zajet celovit profesionalni pristop energijske komplementarne medicine k posamezniku.

Leta 2009 je bila metoda P.E.C.A. potrjena in priznana na isti univerzi na Šrilanki, Alenka pa je s tem delom pridobila naziv doktorica znanosti (D. Sc.) komplementarne medicine**.

Istega leta ji je ta univerza podelila še diplomo, s katero potruje, da je članica kraljevega registra praktikantov komplementarne medicine (The Fellowship of Royal Complementary Practitioners). Alenka si je s tem prislužila tudi strokovni naziv F.R.C.P. (M.A.), ki ji uradno omogoča praktično delo na tem področju.

Leta 2014 je pridobila tudi častni naziv Ambasadorke znanj, ki ji ga je podelila Life Learning Academia. Ta naziv potrjuje, da ima Alenka ustrezna znanja s področja komplementarne medicine, ki ji omogočajo proces odlikovanj mladih perspektivnih kadrov kot najboljših potencialov za pridobitev reference.Ta naj bi jim omogočala lažjo zaposlitev in bolj kakovostno umestitev v delovni proces.

Učinke in delovanje univerzalnega ali kvantnega energijskega polja oziroma biopolja ljudi je širši javnosti predstavila v več kot 50 izobraževalnih televizijskih in več kot 100 radijskih oddajah ter v številnih strokovnih člankih doma in v tujini. Na željo nekaterih študentov je tudi mentorica pri sooblikovanju diplomskih, magisterskih ali drugih znanstvenih nalog, ki zajemajo področja energijske medicine.

* Registrska številka diplome: 04-09-375; potrjena s strani uradnega organa za podeljevanje uradnih listin v ZDA (United States Licensing Authority)
** Registrska številka diplome: 112009158MA