Vaša košarica je prazna.

Energijski vrtinci

Čelni energijski vrtinec/šesta čakra po metodi P.E.C.A.®

Zdrav čelni energijski vrtinec je umeščen v točko med obrvmi na čelu človeka. Dopolnjuje ga podlobanjski vrtinec in oba se v središču glave vpenjata v navpično energijsko svetlobno os. Čelni vrtinec skrbi za žlezo hipofizo, živčni sistem in čutila.

Zdrav čelni energijski vrtinec

Če oba omenjena energijska vrtinca opazujemo po metodi P.E.C.A., sta zdravo delujoča, kadar se kvantni ali svetlobni delci v polju gibljejo desnosučno. Enako tudi, kadar dosežeta visok energijski potencial med 15.000 in 18.000 bovejev*, kar nihanje frekvence vrtinca obarva v vijolično barvo. Zdravo delovanje obeh vrtincev določa tudi 90 stopinj ali pravokotna vpetost v navpično energijsko svetlobno os. V najširšem delu obeh vrtincev se energija zgosti v membranah, ki morata biti zaprti ali celi, da lahko ohranjata energijo v človeku. Istočasno ščitita telo in psiho človeka pred grobimi ali nižjimi frekvencami iz delovnega ali ustvarjalnega okolja, npr. pred pohlepom, jezo, aroganco, zavistjo, tekmovalnostjo drugih ljudi.

*Stopnjo energije v telesu odčitavamo po Bovisovi lestvici. Lestvico je razvil francoski znanstvenik in radiestezist André Bovis, meri oz. kaže pa stopnjo vitalne življenjske energije. Razpon lestvice je od 0 do 20.000 Bovisovih enot oziroma bovejev, kjer raven energije, nižja od 6.000 bovejev, kaže na energijsko neravnovesje in na nepretočno energijo v telesu.

Poškodovan čelni energijski vrtinec

Poškodovan čelni energijski vrtinec v psihi in telesu človeka sčasoma lahko povzroči več različnih težav. Predvsem onemogoči dotok sveži čisti energiji iz univerzalnega polja do notranjih struktur, ki jih čelni vrtinec oskrbuje, kadar je njegovo gibanje spremenjeno ali se povsem ustavi. Nižja energija obeh vrtincev notranjim strukturam ne daje ustrezne moči za delovanje, zato je lahko delo malih možganov, levega očesa, ušes, nosu in živčnega sistema slabše in manj učinkovito. Miselno postane človek bolj črnogled in pesimističen. Zamaknjena vrtinca iz osi pa povzročata neravnovesje tako v psihi človeka kot tudi v delovanju telesnih tkiv. To se lahko kaže v obliki pasivnega razmišljanja ali zelo agresivni miselni akciji, pa tudi v bolj aktivni ali manj aktivni hipofizi. Poškodovani membrani čelnega in podlobanjskega vrtinca omogočata, da človek zaznava miselne tokove drugih ljudi in se ne počuti varnega v teh vibracijah. Pogosto ne loči svojih in tujih misli. Počuti se ogrožen, tesnoben in nesproščen. Če je čelni vrtinec skupaj s podlobanjskim dalj časa poškodovan, lahko človek zazna manj ali bolj izrazite posledice na psihičnem in fizičnem področju.

Energijski izdelki P.E.C.A.®, ki pomagajo obnoviti delovanje poškodovanega čelnega vrtinca v zdravo stanje

Kako izdelki P.E.C.A.® delujejo na čelni energijski vrtinec?

Ti našteti energijski izdelki P.E.C.A. intenzivno vplivajo na popravilo šestega oziroma čelnega energijskega vrtinca glede na energijsko informacijo, ki jo nosi simbol P.E.C.A. Proces poteka po osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja te energijske strukture: prečiščenje, energiziranje, centriranje, aurična zaščita.

Čiščenje čelnega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na energijskih izdelkih pomaga pri popravljanju poškodovanega čelnega in podlobanjskega energijskega vrtinca v pravilno zdravo stanje. V stiku s temi izdelki vrtinca dobita neke vrste »kompas« ali informacijo, kako nazaj v zdravo delovanje. Simbol P.E.C.A. najprej prečisti energijski smog neustreznih vibracij, ki vrtinca ovirajo kot motna, zatemnjena megla. Pesimistične, temne ali črnoglede misli, negativne predstave o stvarnosti in enake ideje v ustvarjalnosti ustvarijo energijsko zatemnjene vrtince. Kadar sta vrtinca v takšnem stanju, so človeške ustvarjalne sposobnosti zadušene in človek nima moči, da bi začeto delo ali projekt lahko dokončal. Nima izčiščene vizije pozitivnega odnosa do svojega poslanstva, dela ali službe, ki jo opravlja. Enako mu lahko slabijo vid, sluh, hipofiza in živčni sistem in postaja notranje nervozen in napet.

Proces čiščenja obeh vrtincev ob redni uporabi izdelkov P.E.C.A. traja 28 dni. Dušeča zatemnjena koprena se preobrazi v svetlobo in vrtinca spet lahko preideta v desnosučno pretočno delovanje. To človeku omogoča bolj jasen, optimističen pogled v prihodnost, sveže in ustvarjalne misli in ideje ter moč, da to lahko udejani v praksi.

Energiziranje čelnega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Nato simbol P.E.C.A. na izdelkih energizira čelni in podlobanjski vrtinec. To pomeni, da mu po očiščenju blokad lahko dodaja svežo moč ali energijo iz univerzalnega elektromagnetnega polja, dokler ne zavibrira v vijolični barvi. Človek tako dobi toliko sveže moči in energije, da nove ustvarjalne misli in ideje, optimizem in voljo do dela prenese v realnost ter konkretno situacijo tu in sedaj. Človek postane ustvarjalen in dojema stvarnost tako, kot je. Nadrejene sprejema pozitivno, saj ima več energije. Če pa je na vodilnem položaju, z jasno vizijo in s poslovno stabilno ter odločno držo lahko vodi ljudi v napredek in razvoj. Ljudje čutijo njegovo novo moč, da zaupa vase in v vizijo nove poti, zato mu zlahka sledijo. Na nivoju telesa energiziran vrtinec z energijo okrepi čutila za vid, sluh in vonj, delovanje malih možganov, hipofize in živčnega sistema.

Proces energiziranja v lastne vibracije obeh vrtincev traja 21 dni po procesu čiščenja vrtinca.

Centriranje čelnega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Če sta vrtinca zamaknjena iz navpične energijske svetlobne osi, ju simbol P.E.C.A. na izdelkih centrira v središče ali v popolno ravnotežje delovanja. Kadar je čelni vrtinec energijsko čist in energiziran, je pa zamaknjen v levo ali čustveno stran človeka, potem bo človek lahko imel veliko zamisli in ustvarjalnih idej in tudi energijo, da bi to prenesel v praktično življenje, vendar bo ostal pasiven in potegnjen vase. Če bo vrtinec zamaknjen v desno ali razumsko stran človeka, pa bo lahko preveč zaletav in agresiven v udejanjanju idej. Navzgor ukrivljen vrtinec nakazuje, da človek pričakuje pomoč iz duhovnega sveta, ki naj bi mu ideje pomagal spraviti v realnost. Preprosto čaka na pomoč »od zgoraj« in ni v stiku z ljudmi in s situacijami tu in sedaj. To ga odmika od realnosti in udejanjanja idej v danem času in prostoru. Čelni in podlobanjski vrtinec, ki sta centrirana v navpično energijsko svetlobno os, vračata delovanje človeka na delovnem in ustvarjalnem področju v notranje ravnotežje. Omogočata mu zdrav timski odnos na delovnem mestu s sodelujočimi ljudmi in uravnoteženo akcijo in reakcijo, ko spravlja ideje v življenje ali vodi ljudi v tem procesu.

Uravnoteženje vrtinca traja 14 dni po obeh predhodnih procesih.

Aurična zaščita čelnega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na naštetih energijskih izdelkih postopoma tudi zapre in aurično zaščiti poškodovani membrani čelnega in podlobanjskega vrtinca. To človeku omogoči, da frekvence misli in idej drugih ljudi ne motijo njegovih lastnih. Počuti se bolj varen in tudi suveren v izvrševanju svojih zamisli in idej v ustvarjalnem procesu življenja, na delovnem mestu ali pri vodenju drugih ljudi. To mu daje sproščenost in strpnost do sočloveka. Prisluhne lahko komur koli, ne da bi pri tem čutil ogroženost s strani ljudi ali se odzival tekmovalno, arogantno ali destruktivno. Zaprti membrani obeh vrtincev človeku omogočata varnost in lagodje, predvsem pa zaščito pred vplivi drugih mentalnih energij, kadar izvršuje svoje poslanstvo oz. delo na tem planetu. Istočasno zaprti membrani nudita zaščito notranjim strukturam glave, da jih ne zmotijo elektromagnetne frekvence neprijaznih grobih energij iz okolja, in varujeta telo pred izgubo lastne energije iz sistema.

Proces zaščite po vseh predhodnih procesih poteka 7 dni.

Skupaj popravilo čelnega in podlobanjskega energijskega vrtinca traja približno 70 dni, odvisno od poškodbe. Zato je smiselno in priporočljivo uporabljati ali nositi izdelke P.E.C.A. vsaj 70 dni zaporedoma, potem pa nadaljevati, dokler simptomi posamičnih težav v telesu ali psihi ne izzvenijo. Simbol P.E.C.A. na izdelkih torej najprej popravi delovanje vrtinca, potem pa ga vzdržuje v pravilnem delovanju, zato lahko te izdelke neomejeno uporabljamo v vsakdanjem življenju.

Učinki zdravega čelnega vrtinca na telo in psiho človeka

Ko je energijska mreža vrtincev ponovno v svojem zdravem delovanju, povečana energija, ki teče v telo, lahko povzroči povsem naravno čiščenje telesa. To pa pomeni, da se iz devetih človeških odprtin izloča višek zastajajočih energij, in sicer skozi oči, ušesa, nos, usta, anus, sečevod. Na čelnem nivoju lahko opazimo močnejše izločanje sluzi iz sinusov. Ravno tako lahko opazimo, da se je v ušesih nabralo več ušesnega masla. Koža na obrazu lahko izvrže toksične snovi. Simbol P.E.C.A. na izdelkih daje notranjim strukturam svežo moč in možnost, da se na tak način očistijo nabranih usedlin.

Simbol P.E.C.A. lahko sproži tudi t. i. naravna psihična čiščenja. Človek mnogo stvari potlači v podzavest in se ne zaveda, da je v njem nakopičena negativna psihična energija, ki je ne zna in ne more sprostiti. To so v resnici zapisi, vtisi in spomini iz njegovega življenja od prvega vdiha do trenutka, v katerem živi. Taka nakopičena in potlačena energija, ki jo simbol izzove na površje, se lahko očisti z jokom, s smehom, histerijo ali z jezo. Simbol P.E.C.A. ima tudi moč transformacije nabranih vtisov, zapisov in spominov v obliki videnih ali slišanih vsebin s poslovnega področja. To se lahko očisti tudi v obliki sanj ali podoživljanja občutkov, ki jih je človek nekoč zaznal v delovnem procesu, vendar jih je zaradi vljudnosti do ljudi in situacij potlačil globoko vase. Zato se lahko za krajše obdobje katera od negativnih vibracij močneje izrazi iz nas, vendar je to zgolj prehodno in globinsko zelo koristno za vsakega človeka.