Vaša košarica je prazna.

Energijski vrtinci

Grleni energijski vrtinec/peta čakra po metodi P.E.C.A.®

Zdrav grleni energijski vrtinec s svojim elektromagnetnim poljem vibrira na nivoju grla. Telesu dodaja svežo energijo v žlezo ščitnico in ostale strukture v vratu. Dopolni ga hrbtni vrtinec, ki se v vratnih vretencih z ožjim delom lijaka vrtinca vpenja v hrbtenico.

Zdrav grleni energijski vrtinec

Opazovana po metodi P.E.C.A., sta oba vrtinca zdrava, kadar v desnosučnem gibanju elektromagnetnega polja vsrkavata čisto energijo iz univerzalnega polja. Zdrava sta tudi, kadar vibrirata z modro frekvenco in kvoto energije med 13.000 do 15.000 bovejev*. Oba vrtinca glede na vertikalno os hrbtenice, kamor se vpenjata, tvorita pravi kot 90 stopinj. To omogoča uravnoteženo delovanje vrtincev. V najširšem delu obeh lijakov ju prekrivata gostejši energijski membrani, ki telesu nudita zaščito pred vplivi zunanjih neprijaznih energij in nižjih frekvenc. Istočasno varujeta energijo v telesnih strukturah, da se nekontrolirano ne izgublja v prazen prostor.

*Stopnjo energije v telesu odčitavamo po Bovisovi lestvici. Lestvico je razvil francoski znanstvenik in radiestezist André Bovis, meri oz. kaže pa stopnjo vitalne življenjske energije. Razpon lestvice je od 0 do 20.000 Bovisovih enot oziroma bovejev, kjer raven energije, nižja od 6.000 bovejev, kaže na energijsko neravnovesje in na nepretočno energijo v telesu.

Poškodovan grleni energijski vrtinec

Poškodovan grleni vrtinec ne more dovajati sveže energije v notranje telesne strukture iz univerzalnega elektromagnetnega polja. Različna kaosna in neurejena gibanja vrtinca to povsem onemogočajo. Kadar je vrtinec levosučen, energija pospešeno odteka iz področja grla. Če pa elektromagnetno polje vrtinca stoji, je v tkivih, ki jih oskrbuje, mrtva neživa energija. To lahko že nakazuje na patološko ali bolezensko stanje tkiv. Glede na količino energije, merjeno v bovejih, ki jo vrtinec vsrkava v telo, lahko še bolj natančno opredelimo, v kakšnem stanju je telo – npr. ščitnica, mandeljni, glasilke, obščitnične žleze, sapnik, žrelnica itd. Vrtinec je lahko tudi zamaknjen iz vertikalne osi v različne smeri, kar pomeni, da v telesu sproža neravnotežje. Ker oskrbuje tudi center za govor, je komunikacija lahko neuravnotežena in neurejena. Razcefrane in raztrgane membrane dopuščajo izgubo energije iz grlenega področja. Istočasno nas v tem primeru ranjujejo grobe frekvence izgovorjenih besed, ki jih v svoje polje ujame grleni vrtinec. Če je grleni vrtinec dalj časa poškodovan, lahko človek občuti posledice na psihičnem in fizičnem področju.

Energijski izdelki P.E.C.A.®, ki pomagajo obnoviti delovanje poškodovanega grlenega vrtinca v zdravo stanje

Kako izdelki P.E.C.A.® delujejo na grleni energijski vrtinec?

Ti našteti energijski izdelki P.E.C.A. intenzivno vplivajo na popravilo petega oziroma grlenega energijskega vrtinca glede na energijsko informacijo, ki jo nosi simbol P.E.C.A. Proces poteka po osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja te energijske strukture: prečiščenje, energiziranje, centriranje, aurična zaščita.

Čiščenje grlenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na naštetih energijskih izdelkih intenzivno vpliva na popravljanje obeh poškodovanih energijskih vrtincev v zdravo stanje. Najprej ju prečisti elektromagnetnega smoga vibracij lastnih izgovorjenih ali neizgovorjenih besed, ki vrtincu zadušijo delovanje. Grajanje, preklinjanje, laži, besedne manipulacije ustvarjajo temne in goste formacije, ki vrtinca na nivoju grla ovijejo v temo. Okrnjena energija v auričnem sistemu na nivoju grla v psihološkem smislu človeku ne daje možnosti za odprto, sproščeno in pretočno komunikacijo. S svojo svetlobno vibracijo simbol P.E.C.A. temo presvetli in prečisti ali preoblikuje v čisto svetlobno zavest.

Proces čiščenja obeh vrtincev ob redni uporabi energijskih izdelkov P.E.C.A. poteka 28 dni. Ko se glavnina elektromagnetnega smoga temnih elementalov okoli grlenega vrtinca sprosti, vrtinec s pomočjo čiste energije simbola P.E.C.A. preide v desnosučno delovanje. To človeku omogoči čisto jasno in spontano komunikacijo, v kateri lahko brez zadržkov izrazi sebe, tako kot čuti, in tudi sprejme komunikacijo drugih ljudi.

Energiziranje grlenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

V nadaljnjem koraku simbol P.E.C.A. omogoči energiziranje elektromagnetnega polja sprednjega grlenega in hrbtnega vratnega energijskega vrtinca. To pomeni, da mu dodaja takšne svetlobno-zvočne vibracije, da resnično lahko zavibrira v čisti modri barvi. Pretočen in pravilno zavibriran grleni energijski vrtinec daje človeku energijo in moč, da tisto, kar čuti v sebi in bi rad izrazil nekomu, ustrezno besedno izrazi. Daje mu tudi moč izražanja v pisani besedi, slikarstvu, glasbi ali pri javnem nastopanju. Istočasno mu ta kapaciteta omogoča resnicoljubnost in nežen način izražanja. Ljudje, ki tega prej niso zmogli zaradi blokade vrtinca, zaznavajo izredno osvobajajoč občutek, lahkotnost in sproščenost v komunikaciji.

Proces energiziranja grlenega vrtinca v lastne vibracije traja približno 21 dni po procesu čiščenja vrtinca.

Centriranje grlenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Očiščen in energiziran grleni energijski vrtinec mora biti poravnan v navpično energijsko os, zato ga simbol P.E.C.A. centrira v popolno ravnotežje delovanja. Kadar je zamaknjen v levo, je človek pasiven v komunikaciji ali preveč čustven. Zamaknjen v desno iz svoje osi usmerja človeka v preveč aktivno govorjenje ali agresivno izražanje. Ukrivljen navzgor predstavlja beg v komunikacijo z duhovnimi bitji, ki naj bi mu tu in sedaj pomagala. Ukrivljen navzdol pa predstavlja pretirano komunikacijo o materialnih dobrinah, s katerimi se človek hvali drugim ljudem. Na telesnem nivoju vrtinec, ukrivljen v levo, povzroča, da ščitnica premalo deluje, ko pa je ukrivljen v desno, ščitnica deluje preveč. V navpično os centriran vrtinec omogoča človeku uravnoteženo komunikacijo, v kateri enkrat trdno stoji za seboj, drugič pa sproščeno sprejema izraženo mnenje drugega človeka. Istočasno omogoča uravnoteženo delovanje telesnim strukturam na področju grla.

Proces centriranja vrtinca traja 14 dni po obeh predhodnih procesih.

Aurična zaščita grlenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na naštetih energijskih izdelkih postopoma zapre in aurično zaščiti membrano grlenega energijskega vrtinca. To človeku omogoči izjemen občutek varnosti komuniciranja v različnih načinih izražanja. Počuti se varen, ko se izrazi v govorjeni ali pisani besedi, glasbi ali slikarstvu, kiparjenju ali javnem govorništvu. Zaprta in zaščitena membrana mu omogoča, da se počuti varen tudi ob soočenju z ljudmi, ki so v besedah grobi do njega, ga žalijo, blatijo ali zasmehujejo. Z zaprto membrano vrtinca nima občutka ogroženosti in zato takih vibracij ne sprejema vase oz. ga ne poškodujejo.

Proces po vseh predhodnih poteka 7 dni.

Skupaj popravilo grlenega energijskega vrtinca traja približno 70 dni, odvisno od poškodbe. Zato je smiselno in priporočljivo uporabljati ali nositi izdelke P.E.C.A. vsaj 70 dni zaporedoma, potem pa nadaljevati, dokler simptomi posamičnih težav v telesu ali psihi ne izzvenijo. Simbol P.E.C.A. na izdelkih torej najprej popravi delovanje vrtinca, potem pa ga vzdržuje v pravilnem delovanju, zato lahko te izdelke neomejeno uporabljamo v vsakdanjem življenju.

Učinki zdravega grlenega vrtinca na telo in psiho človeka

Ko je energijska mreža vrtincev ponovno v svojem zdravem delovanju, povečana energija, ki teče v telo, lahko povzroči povsem naravno čiščenje telesa. To pomeni, da se iz devetih človeških odprtin izloča višek zastajajočih energij, in sicer skozi oči, ušesa, nos, usta, anus, sečevod. Na nivoju grla lahko bolj intenzivno opazimo čiščenje grla in grlenih sluzi. Zaznamo ga v močnejšem kašljanju, izkašljevanju, težjem dihanju ali piskanju v pljučih. Na tak način lahko človek izloči višek zastajajoče sluzi iz pljuč, bronhijev in grla. Lahko se počuti, kot da je zbolel, v resnici pa je telo dobilo toliko sveže in čiste energije, da se vsega tega lahko očisti samo. Toksične snovi lahko telo izvrže tudi skozi kožo v obliki povečanega potenja ali sprememb na koži, kot so denimo srbeč osip, povečana rdečica ipd. Po procesu čiščenja telesa dobijo notranji organi več moči in sveže energije, da lahko vzpostavijo bolj uravnoteženo lastno delovanje.

Simbol P.E.C.A. lahko sproži tudi t. i. naravna psihična čiščenja. Človek mnogo stvari potlači v podzavest in se ne zaveda, da je v njem nakopičena negativna psihična energija, ki je ne zna in ne more izraziti. To so v resnici zapisi, vtisi in spomini različnih besed, ki jih je v tem življenju slišal ali izgovoril od prvega vdiha do trenutka, v katerem živi. Taka nakopičena in potlačena energija, ki jo simbol izzove na površje, se lahko očisti z izbruhi joka, smeha, histerične ali jezne komunikacije. Simbol P.E.C.A. ima tudi moč transformacije negativnih besednih vibracij v čisto svetlobno zavest. To so lahko denimo slišane obsodbe, grožnje, graje, laži, manipulacije ali preklinjanje. Kot občutki vesti se tudi naše lastne izgovorjene besede zadržujejo v nas, dokler se ne opravičimo zanje ali kako drugače sprostimo ta negativni naboj. Zato se lahko za krajše obdobje katera od teh negativnih vibracij močneje izrazi iz nas, vendar je to zgolj prehodno in globinsko zelo koristno za vsakega človeka. V tem procesu si lahko oseba pomaga tudi z rekapitulacijskimi lističi in vanje izlije in izpiše vsa svoja notranja občutja, nastala zaradi slišanih ali izgovorjenih besed. Po čiščenju se človek globlje notranje umiri in več ne deluje oz. se ne odziva iz vtisnjenih podzavestnih vsebin, ker v njem počasi izzvenevajo. Dobi pa moč za čisto, jasno in uravnoteženo komunikacijo, v kateri lahko svobodno izrazi sebe in brez občutka ogroženosti sliši tudi druge.