Vaša košarica je prazna.

Energijski vrtinci

Spolno-čustveni energijski vrtinec/druga čakra po metodi P.E.C.A.®

Zdrav spolno-čustveni energijski vrtinec, ki se pri človeku nahaja pod popkom, predstavlja vzvod za črpanje energije iz elektromagnetnega polja prostora. Dopolnjuje ga hrbtni vrtinec, ki leži na področju križa.

Zdrav spolno-čustveni energijski vrtinec

Zdrava sta, kadar je njuno elektromagnetno polje v gibanju desnosučno in dosežeta kvoto energije med 6.900 in 8.700 bovejev*, kar predstavlja nihanje frekvenčnih valov v oranžni barvi. Oba ožja dela se vpenjata v križnični predel hrbtenice in tvorita pravi kot 90 stopinj na vertikalno os hrbtenice. Membrani obeh vrtincev morata biti v najširšem delu lijaka, ki črpa energijo iz prostora, 100-odstotno zaprti. Membrani predstavljata naravni ščit pred vplivi zunanjih nižjih frekvenc, istočasno pa varujeta ravnovesje zdravih energijskih tokov znotraj človeka.

*Stopnjo energije v telesu odčitavamo po Bovisovi lestvici. Lestvico je razvil francoski znanstvenik in radiestezist André Bovis, meri oz. kaže pa stopnjo vitalne življenjske energije. Razpon lestvice je od 0 do 20.000 Bovisovih enot oziroma bovejev, kjer raven energije, nižja od 6.000 bovejev, kaže na energijsko neravnovesje in na nepretočno energijo v telesu.

Poškodovan spolno-čustveni energijski vrtinec

Poškodovan spolno-čustveni energijski vrtinec onemogoča dotok sveže čiste energije do spolnih žlez v telesu. Kadar je vrtinec v svojem gibanju levosučen, kaosen, pasivno agresiven ali stoječ, pomeni, da deluje nepravilno. Manjša količina energije od 6.900 bovejev v vrtincu nakazuje, da imajo telesni sistemi, npr. hormoni spolnih žlez, manj moči za svoje zdravo delovanje. Zamik iz vertikalne osi in poškodovane membrane enako opozarjajo na motnjo v delovanju vrtinca. Če je ta vrtinec dalj časa poškodovan, oseba lahko občuti različne posledice na psihičnem in fizičnem področju svojega življenja.

Energijski izdelki P.E.C.A.®, ki pomagajo obnoviti delovanje poškodovanega spolno-čustvenega vrtinca v zdravo stanje

Kako izdelki P.E.C.A.® delujejo na spolno-čustveni energijski vrtinec?

Ti našteti energijski izdelki P.E.C.A. intenzivno vplivajo na popravilo drugega oziroma spolno-čustvenega energijskega vrtinca glede na energijsko informacijo, ki jo nosi simbol P.E.C.A. Proces poteka po osnovni metodologiji dela P.E.C.A., ki vključuje štiri korake celjenja te energijske strukture: prečiščenje, energiziranje, centriranje, aurična zaščita.

Čiščenje spolno-čustvenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. na naštetih energijskih izdelkih intenzivno vpliva na popravljanje obeh poškodovanih energijskih vrtincev v zdravo stanje. Najprej ju prečisti elektromagnetnega smoga. To pomeni, da sprosti temna čustva in miselne vzorce, travme ter stare vtise, zapise in spomine iz praspomina osebe v čisto svetlobno zavest. Vse te stvari kot elektromagnetni smog dušijo vrtinec, ki ne more več črpati energije v sistem. V tem primeru je odnos osebe do svoje ženskosti oz. moškosti, spolnosti, partnerstva, materinstva oz. očetovstva … lahko destruktiven, agresiven, pasiven ali v celoti blokiran.

Proces čiščenja obeh vrtincev ob redni uporabi naštetih energijskih izdelkov P.E.C.A. poteka 28 dni. Ko se glavnina elektromagnetnega smoga teme okoli vrtinca sprosti, vrtinec s pomočjo simbola preide v desnosučno delovanje. To človeku omogoča nov odnos do svojega spola, spolnosti, partnerja in najbližjih ljudi, s katerimi je čustveno povezan.

Energiziranje spolno-čustvenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Nato simbol P.E.C.A. ponovno energizira sprednji spolno-čustveni in hrbtni vrtinec na področju križa, kar pomeni, da mu dvigne vibracijo elektromagnetnih frekvenc do vrtincu ustreznih energijskih enot. Z novo svežo energijo človek pridobi več volje in moči, da bolj čiste in ozaveščene poglede na svoje čustveno življenje umesti v vsakodnevno prakso. Daje mu neizmerno moč drugačnega delovanja v čustvenih odnosih do najbližjih ljudi.

Proces dodajanja energije traja približno 21 dni po procesu čiščenja vrtinca.

Centriranje spolno-čustvenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

Ko je spolno-čustveni vrtinec očiščen in energiziran v svojo ustrezno vibracijo, ga simbol P.E.C.A. poravna ali centrira v navpično energijsko hrbtenično os. Zamaknjen v levo ali desno smer vnaša v človeka pasiven ali agresiven efekt. Ukrivljen navzgor usmerja človeka v beg, da bi njegove odnose rešil nekdo “od zgoraj”. Ukrivljen navzdol pa ga usmerja v materialni svet, kar je tudi beg pred urejanjem odnosov tu in sedaj. V os centriran vrtinec osebi omogoča ustrezno akcijo in reakcijo, s katerima lahko uravnoteži odnos do partnerja, spolnosti, otrok kot tudi odnos do obeh staršev.

Proces uravnoteženja vrtinca traja 14 dni po obeh predhodnih procesih.

Aurična zaščita spolno-čustvenega energijskega vrtinca s pomočjo izdelkov P.E.C.A.®

V naslednji fazi simbol P.E.C.A. na energijskih izdelkih postopoma zapre in aurično zaščiti membrano spolno-čustvenega vrtinca. Kadar se oseba v odnosu do partnerja, spolnosti, materinstva ali očetovstva ne počuti varno in jo spremljajo občutja nelagodja ali ogroženosti, je to pogosto znak, da je membrana v tem vrtincu raztrgana ali razcefrana. Oseba beži pred soočenjem s svojimi najbližjimi ljudmi. Lahko tudi zanika, da so zanjo čustva in spolnost v življenju nepomembni. Zaprta in zaščitena membrana spolno-čustvenega vrtinca vrača občutek varnosti, lagodja, notranje stabilnosti do področja, ki ga vrtinec ureja.

Proces po vseh predhodnih poteka intenzivno zadnjih 7 dni.

Skupaj popravilo spolno-čustvenega energijskega vrtinca traja približno 70 dni, odvisno od poškodbe. Zato je smiselno in priporočljivo uporabljati ali nositi izdelke P.E.C.A. vsaj 70 dni zaporedoma, potem pa nadaljevati, dokler simptomi posamičnih težav v telesu ali psihi ne izzvenijo. Simbol P.E.C.A. na izdelkih torej najprej popravi delovanje vrtinca, potem pa ga vzdržuje v pravilnem delovanju, zato lahko te izdelke neomejeno uporabljamo v vsakdanjem življenju.

Učinki zdravega spolno-čustvenega vrtinca na telo in psiho človeka

Ko je energijska mreža vrtincev ponovno v svojem zdravem delovanju, lahko povečana energija, ki teče v telo, povzroči povsem naravno čiščenje telesa. To pomeni, da se iz devetih človeških odprtin izloča višek zastajajočih energij, in sicer skozi oči, ušesa, nos, usta, anus, sečevod. Na spolno-čustvenem nivoju lahko opazimo izločke, pri ženski skozi nožnico in pri moškem skozi sečevod. Urin ima lahko zelo močan in neprijeten vonj, ker simbol P.E.C.A. na izdelkih daje notranjim organom možnost, da se očistijo nabranih usedlin.

Simbol P.E.C.A. lahko sproži tudi t. i. naravna psihična čiščenja. Človek mnogo stvari potlači v podzavest in se ne zaveda, da je v njem nakopičena negativna čustvena energija, ki je ne zna in ne more sprostiti. To so v resnici zapisi, vtisi in spomini iz njegovega življenja od prvega vdiha do trenutka, v katerem živi. Nakopičena in potlačena energija, ki jo simbol izzove na površje, se lahko očisti z jokom, smehom, histerijo ali jezo. Simbol P.E.C.A. ima tudi moč transformacije čustvenih vibracij strahu, žalosti, sramu, ponosa in drugih občutkov, povezanih s partnerskim odnosom ali z odnosom z otroki, v čisto svetlobno zavest. Zato se lahko za krajše obdobje katera od negativnih vibracij močneje izrazi iz nas, vendar je to zgolj prehodno in globinsko zelo koristno za vsakega človeka.