Vaša košarica je prazna.
slika srca

Simbol P.E.C.A.® je nosilec Miru – Energije – Ustvarjalnosti – Napredka
ali Peace – Energy – Creativity – Advancement.

Simboli ustvarjajo svoja elektromagnetna polja, vendar vsak simbol le nima enake elektromagnetne moči. Simbol P.E.C.A. vsebuje visok potencial čiste Izvorne energije, njegovo elektromagnetno polje pa je močno, čisto in svetlo. Prvotni in osnovni namen simbola P.E.C.A. je, da s svojim elektromagnetnim poljem popravlja osnovno elektromagnetno polje človeka, živali, rastlin in prostora. Mi vsi smo dobesedno del ogromnega elektromagnetnega polja, ki nas obdaja, vendar zaradi porušenega in zato nepravilno delujočega lastnega energijskega sistema nismo več sposobni vsrkati teh vibracij iz univerzalnega polja.

Simbol P.E.C.A.® deluje v štirih korakih

Elektromagnetno polje simbola P.E.C.A. sprosti prekomeren naboj, ki je akumuliran v človeku, kar mu posledično povzroča težave. Simbol posamezniku olajša stanje ali pa ta naboj povsem odpravi. S svojo informacijo vodi osebno energijo človeka, živali, rastline in prostora v ravnotežje. Energijo tudi skoncentrira na tistih področjih, kjer jo živo bitje najbolj potrebuje. Dosega pet nivojev energijskega polja: fizično oziroma vitalno telo, čustveno, mentalno, astralno in intelektualno ali vzročno energijsko telo.

Simbol P.E.C.A. deluje brez sugestije ali avtosugestije, kar dokazujejo pozitivne spremembe tudi na živalih, rastlinah ali npr. sadežih ter majhnih otrocih. Simbol nima dodanih kovinskih ali magnetnih snovi. V svojem delovanju nikoli nikomur ne škoduje, ker odseva življenjsko vitalno energijo univerzalnega biopolja in ker je v likih, ki ga sestavljajo, torej v obeh vibratornih trikotnikih, vpisana naravna zakonitost ravnovesja.

Nastanek simbola P.E.C.A.®

Srčnost osebe, ki je prepoznala svoj namen bivanja in smisel lastnega življenja, kot tudi njeno sočutje do vseh drugih bitij na tem planetu, sta botrovala nastanku simbola P.E.C.A. Iz poglobljenega stanja večmesečnega vstopa v globine sebe je tej osebi zažarel ta lik v točki med obrvmi. Naj poudarimo, da se je to zgodilo v njegovi matični domovini, v Sloveniji.

Bil je odgovor na vprašanje, kako pomagati ljudem v raznih stiskah in težavah in k povečanju zavedanja svojih lastnih kvalitet. Žarel je toliko časa, dokler ga ni prenesel na blago. Istega dne, 1996. leta, je pridobil svetlobno kodo za aktivacijo celotne moči simbola P.E.C.A.

Nekoliko kasneje sta mu bila razkrita namen in poslanstvo tega lika. Matjaž Rupert se je z vso odgovornostjo do naloge, ki jo je prejel, lotil ustvariti izdelke P.E.C.A., ki so izjemna notranja pomoč človeku na poteh življenja.

Energijska aktivacija simbola P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. s svojim celovitim energijskim potencialom postane aktiven prenosnik energije šele ob energijski aktivaciji. Energijska aktivacija je poseben postopek vnosa kodnega sporočila, na osnovi katerega elektromagnetno polje simbola zažari v svoji funkciji. To kodno sporočilo je aktivator v obliki zvoka, ki predstavlja zunanji trk elektronskim delcem, da spremenijo smer gibanja po elektronski lupini in ustvarjajo presežek svetlobe skozi jedrno obliko zvezde oziroma informacij protonov in nevtronov.

Matjaž Rupert je kot avtor simbola nosilec tega kodnega sporočila, ki omogoča aktivacijo elektromagnetnega polja simbola P.E.C.A. Na ta način aktivira njegov stoodstoten potencial. Brez tega je simbol kot žarnica brez električnega toka. Z drugimi besedami: samo narisan, preslikan, izvezen, natisnjen ali prekopiran simbol je neaktivna informacija brez odseva svetlobne energije. Šele z aktivacijo dobi svoj stoodstoten energijski potencial.

Zgradba simbola P.E.C.A.®

Simbol P.E.C.A. sestavlja več likov. Vsak ima svojo vibracijo oziroma energijsko informacijo. Zato simbol P.E.C.A. deluje na različnih ravneh oziroma področjih, na telo in na psiho človeka.

Znak v sredini simbola P.E.C.A. predstavlja čisto Izvorno neskaljeno energijo kot zvok in svetlobo iz izvira. Znotraj človeka se ta energija imenuje duša ali atma.

Vibratorna trikotnika predstavljata moškega - duha in žensko - materijo oziroma telo. Nosita kodni zapis RNK in DNK izvornih naravnih kod človeka. Ponazarjata ravnotežje, potrebno za kakovostno psiho-fizično življenje.

Krog okoli obeh trikotnikov predstavlja elektronsko lupino, okoli katere se gibajo elektroni. Predstavlja zaščito kot membrana celici, zakonu, čakri in vitalnemu telesu v auri.

Napis pod krogom predstavlja iskreno prošnjo in dovoljenje univerzalni energiji za pomoč. Je vir moči, brez katere simbol P.E.C.A. ne bi deloval.

Pet lističev (lotusov cvet) je povezanih s petimi nivoji telesa in duha: zemlja (vitalnost in materija), voda (čustva), ogenj (mental oziroma misli), zrak (srčnost), eter (intelekt). Predstavlja tudi pet ovojev duše.

Zunanji krog ponazarja objem elektromagnetnega polja matere Narave in Univerzuma v enem. Predstavlja neskončno varnost obstoja, ne glede na dogajanja v življenju.

Kvadrat predstavlja umestitev energije v prostor in med štiri enakovredne smeri neba. Štirje koti pa zunanjih pet elementov matere Zemlje in njeno vitalno moč.

Simbol P.E.C.A. je zaščitena blagovna znamka ® v Sloveniji in mednarodno:

  • Potrjena zaščitena blagovna znamka ® simbola P.E.C.A. na Uradu za zaščito intelektualne lastnine pod okriljem Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije - št. 200871677, dne 21. 10. 2008.
  • Simbol P.E.C.A. je potrjena blagovna znamka v mednarodnem merilu v Švici - št. 725024, dne 27. 1. 2000.

Elektromagnetno polje simbola P.E.C.A.®

Atom je najmanjši delec in osnovna enota vsake žive in nežive snovi na planetu. Je naravno nedeljiv in ga kemijsko ni moč razstaviti. Sestavljajo ga atomsko jedro, v katerem se nahajajo protoni in nevtroni, ter elektroni, ki se gibljejo okrog jedra in tvorijo elektronsko lupino. Vezavna energija protonov in nevtronov v atomskem jedru izvira iz izjemno močnih sil, ki na zelo majhnih razdaljah delujejo med jedrskimi delci. Z dovajanjem energije od zunaj kot so trki, zvoki, sevanje, svetloba elektroni v lupini spremenijo svoje mesto in odsevajo energijo v obliki SVETLOBE.

Ponazoritev delovanja simbola P.E.C.A. po strokovni razlagi Alenke Rupert – Arune:

»V energijskem smislu beseda Atom izraža dve besedi. Zlog AT predstavlja besedo atmosfera, v kateri vibrira energijsko najčistejša vibracija zvoka in svetlobe, ki ju sanskrtski jezik opredeljuje kot OM. Zlog AT in zlog OM torej predstavljata univerzalno vibracijo začetnega izvornega zvoka in svetlobe, ki vibrirata v atmosferi vseh univerzalnih nivojev, v najmanjšem delcu, imenovanem ATmosferski OM oziroma ATOM.

Simbol P.E.C.A. ali Potencial Energije Celovitega Atoma deluje po enakem principu. Sestava atoma je tu simbolno zapisana v likih simbola P.E.C.A. Jedro v simbolu P.E.C.A. predstavljata izvorna zvok in svetloba, zapisana v sanskrtskem izrazu besede OM.

Protone in nevtrone v jedru atoma ponazarjata dva trikotnika, ki nosita močna kodna sporočila oziroma naravne danosti, ki jih živimo:

  • DNK ali Darovana naravna koda: plodnost, čutilnost, razpoloženje, toplina, globina, gibljivost, spojenost s časom in prostorom. Ustreza silam Zemlje.
  • RNK ali Razvojna naravna koda: ustvarjalnost, mir, moč, ljubezen, modrost, notranja sreča in nesmrtnost. Ustreza silam Univerzuma.

Simbol P.E.C.A. je tako nosilec energijske afirmacije človeku. Ustvarja svoje živo, zdravo elektromagnetno polje, ki skozi zvezdo - združena vibratorna trikotnika - sprosti presežek energije v svetlobno vibracijo.«

Sama pojavnost simbola P.E.C.A. je namenjena temu, da prečisti energijske strukture vsega, kar jih blokira in ovira. Tako ponovno sprosti dotok čiste energije v naš sistem. To človek občuti kot odvzem nekega bremena in težine. V nadaljnjem delovanju simbol P.E.C.A. ponovno vzpostavi pravilno pretočnost in vibracijo posamičnega centra do te mere, da ta lahko dovaja večje količine energije v sistem. Človek to zazna kot povečano vitalnost in novo notranjo moč. V nadaljevanju osredišči centre in energijska telesa v auri nazaj v svoj lasten center moči oziroma v tisto primarno središče delovanja, ki človeku omogoča popolno ravnovesje. Oseba se spet počuti bolj uravnotežena v mislih, besedah in dejanjih. V zadnji fazi popravlja raztrganine v našem energijskem sistemu tako, da energijski center ali telo zopet postane celovita enota. Istočasno zaščiti sistem pred vplivi zunanjih frekvenc in vibracij, ki mu niso prijazne. To človeku vrne občutek varnosti bivanja v tem svetu in ustvarja celovito integriteto biopolja oziroma naravno zdravo energijsko stanje živega bitja.