Alenka Rupert – Aruna, Ambasadorka znanj

Alenka Rupert – Aruna, Ambasadorka znanj

V Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani se je 26. marca zgodila prva podelitev naziva Ambasador znanj. Na povabilo organizatorja Life Learning Academia, katerega direktorica je mag. Marjetka Kastner, se je dogodka kot prejemnica tega prestižnega naziva udeležila tudi Alenka Rupert – Aruna. Častni naziv ji je podelila predsednica blagovne znamke Learning Brand, mag. Andreja Jernejčič Vizjak.

Alenka Rupert - Aruna se je s tem pridružila več kot 40 relevantnim slovenskim osebnostim s področja gospodarstva, športa, kulture in zabave, ki bodo v Sloveniji izbirali perspektivne mlade kadre in jim pomagali pri prepoznavnosti na trgu dela. Svoje znanje bodo nanje prenašali v obliki mentorstva pri praktičnem delu na različnih projektih.

Namen projekta Ambasador znanj je poudariti pomen izobraževanja in vzpostaviti izmenjavo znanja med mladimi strokovnjaki in njihovimi mentorji v podjetjih ali javnih institucijah. Tako naj bi, po besedah organizatorjev dogodka, prevesili tehtnico v korist praktičnega znanja, ki ga je, v primerjavi s teoretičnim, med mladimi iskalci dela danes premalo. Tisti najbolj inovativni in  perspektivni mladi bodo po pridobljenem ustreznem praktičnem znanju lahko pridobili priznanje ali referenco, ki naj bi jim pomagala do lažje zaposljivosti, hkrati pa naj bi jim omogočila večjo prepoznavnost na trgu delovne sile.