Dates

Treatment of psychic body's EMF

Kako poteka celjenje
EMP psihičnih teles?

Drugi korak predstavlja celjenje psihičnih teles ali aure in hkrati profesionalen pristop komplementarne medicine po metodi P.E.C.A., pri katerem strokovnjak ne posega v energijsko polje drugega človeka s svojim biopoljem. Spoštuje ga z vsemi zakonitostmi. 

Meditativno delo s strokovnjakom komplementarne medicine

Meditativno
delo

Meditativen postopek po metodi P.E.C.A. poteka skupaj s strokovnjakom komplementarne medicine. Strokovnjak P.E.C.A. s svojim energijskim poljem ne posega v energijsko polje človeka. Strokovnjak je usposobljen do te mere, da vidi odnosno zazna elektromagnetno polje človeka in energijsko popravi strukturo energijskega sistema za dovod energije vanj. Strokovnjak dela z univerzalnim energijskim poljem, ki mu služi glede na njegovo lastno zavest.

Glavni koraki
Profesionalnega Energijskega
Celjenjenja Aure

Profesionalno Energijsko Celjenje Aure psihičnih teles v obeh primerih zajema štiri glavne korake:

 • Prečiščenje energijskih zastojev,
  ki ovirajo naraven tok delovanja psiholoških uravnoteženih procesov.
 • Energiziranje prizadetih energijskih mest
  z dodatno količino sveže, čiste energije in priprava aure za energijsko samopolnjenje.
 • Centriranje difuzne ali razpršene energije
  nazaj v poškodovane dele aure, ki omogočajo človeku psihološko ravnovesje. 
 • Avrično zapiranje in zaščita aure
  pred vdorom motečih zunanjih energij, kar človeku daje občutek varnosti in suverenosti.

Apply for energy examination according to the P.E.C.A.® method

Please fill in the application form with your information so that we can inform you about further steps.

APPLY
 >