Dates

Treatment of space's EMF

Kako poteka celjenje
EMP prostora?

Profesionalno Energijsko Celjenje Aure prostora predstavlja drugi korak po celostnem pregledu prostora. Tako kot pri človeku, živali ali rastlini je tudi za prostor potrebno, da se najprej energijsko prečisti. Prečiščenje prostora po metodi P.E.C.A. izvede strokovnjak glede na podatke pregleda prostora. Imeti mora tudi sposobnost videti EMP prostora in nadčutno zaznavnost vseh teh informacij v prostoru, da bi ga lahko z naravno metodo, ki jo prostor lahko sprejme, prečistil v čisto vibracijsko elektromagnetno polje. 

Ker ima prostor svoje naravne zakonitosti, vanj ne smemo grobo poseči. Zato je zelo pomembno, da zakonitosti prostora in vse, kar je v njem, strokovnjak spoštuje in ljubeče sprejme. Šele na osnovi tega tudi prostor lahko sprejme strokovnjaka, ki bo omogočil energijsko čiščenje prostora in pomagal v njem vzpostaviti naravno zdravo ravnovesje. 

Glavni koraki
Profesionalnega Energijskega
Celjenjenja Aure prostora

Energijsko celjenje celega prostora poteka po štirih zaporednih korakih, ki prostoru omogočijo zdravo, visoko pretočno, uravnoteženo in zaprto elektromagnetno polje. Ti koraki po metodi P.E.C.A. so: 

  • Prečiščenje starih informacij in usedlin zgodovinskih in sodobnejših vtisov, zapisov in spominov, ki jih prostor hrani. 
  • Energiziranje prostora z ustvarjanjem pretoka čiste energije, ki ponovno steče in polni prostor.
  • Centriranje prostora v ravnotežje osnovnih zemeljskih in kozmičnih silnic, ki so vpete vanj in nudijo prostoru ravnovesje.  
  • Avrično zapiranje elektromagnetnega polja prostora kot zaščita prostora pred vplivi zunanjih motečih energij iz okolja. 

Na ta način se vzpostavi energijska čistost prostora. Tako čiščenje se v prostoru opravi le enkrat in ga ni potrebno ponovno čistiti. V očiščenem prostoru je vertikalni svetlobni kanal ali os kot močna frekventno visoka čista vibratorna energija, ki sproti kot nek samočistilni filter prečisti napetosti in negativnosti ljudi ter nečistosti transformira v svetlobo. 

Po vseh opravljenih štirih korakih celjenja prostora po metodi P.E.C.A. prostor pridobi elektromagnetno polje, ki človeka globoko pomirja, mu daje svežo novo energijo, uravnoteženo vpliva nanj in ga vrača v lastno ravnotežje ter deluje kot varna zaščitena enota, v kateri se človek počuti varen in zaščiten pred vplivi zunanjih energij.

Apply for energy examination according to the P.E.C.A.® method

Please fill in the application form with your information so that we can inform you about further steps.

APPLY
 >