Dates

Check-up of physical body's EMF

Kaj je kontrola EMP fizičnega telesa?

Po določenem številu teh postopkov se opravi kontrola stanja EMP fizičnega telesa, ki opredeli novo stanje po vseh opravljenih postopkih celjenja. 

Ta pristop natančno pokaže, kakšno je novo stanje EMP fizičnega telesa, kje se je stanje popravilo v celoti, kje delno in kateri korak je še potreben, da bi stanje prešlo v normalno zdravo delovanje energije v telesu.

Glede na novo energijsko stanje telesa se lahko natančno opredelijo še dodatni energijski pripomočki oziroma izdelki in prehranska dopolnila ter se na ta način še dodatno pripomore h končnemu izboljšanju.

Apply for energy examination according to the P.E.C.A.® method

Please fill in the application form with your information so that we can inform you about further steps.

APPLY
 >